headphones newspaper video-player

Din guide till vårdgalaxen

Företag går på knäna när medarbetare hamnar i utdragna sjukskrivningar. Privat sjukvårdsförsäkring som ger snabb vård är en lösning. Men det finns även knep att ta till för den som vill maximera nyttan av den offentligt finansierade vården.
”En sjukvårdsförsäkring är något jag köper för att komplettera det skydd samhället ger” – Christina Meder, jurist

Sjukskrivningarna har ökat sedan 2010 och kostnaderna är en bekymmersamt växande post i statsbudgeten. Det är gårdagens nyheter. Det talas mindre om de mångmiljardbelopp som sjukfrånvaron varje år kostar arbetsgivarna. Det är inte bara direkta kostnader som är ett problem, många företag vittnar om att de tvingas dra ner på verksamhet och tacka nej till uppdrag när medarbetare är frånvarande i utdragna sjukskrivningar. Lägg till det att delar av den offentligt finansierade vården dras med långa vårdköer, och det känns helt logiskt att fler och fler företag tecknar sjukvårdsförsäkringar.

Idag har 650 000 personer i Sverige en privat sjukvårdsförsäkring, sex gånger fler än år 2000. Sju av tio får den betald av sin arbetsgivare.

Men ska det vara nödvändigt att teckna sjukvårdsförsäkring, när det finns offentligt finansierad vård? Och vad ska man ta med i beräkningarna när man väljer?

Konsumenternas Försäkringsbyrå, en stiftelse som tar fram oberoende fakta och vägledning inom försäkringsområdet, har följt det växande utbudet av sjukvårdsförsäkringar.

Christina Meder– Det vanligaste är att företagare tecknar försäkringen med motiveringen att medarbetare ska få vård snabbare än via landstingen. Men det är relativt dyra försäkringar, och man ska inte glömma att det finns ett grundskydd via samhället. Börja med att kolla hur långa väntetiderna är där du bor. Det kan du göra på www.vantetider.se, säger Christina Meder, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

I regel ger sjukvårdsförsäkringar tillgång till rådgivning, vårdplanering, specialistvård och rehabilitering. Men villkoren skiljer sig mellan olika försäkringar.

– Jag brukar säga att de täcker ”mitt emellan-fallen”. Inte den akuta eller den mest avancerade vården, utan icke livshotande tillstånd som måste ses över, säger Christina Meder.

Akutvård, förlossningsvård och högspecialiserad vård – exempelvis avancerade hjärtoperationer och liknande vård som ges på de stora universitetssjukhusen – ingår inte.

– Många missar att försäkringarna inte gäller för dina redan kända sjukdomar och besvär, säger Christina Meder.

Inom vissa områden är det vanligt med karenstider. Då täcker inte försäkringen om besvär uppstår inom en viss tid från teckningsdagen. Det finns också en ansvarstid inskriven i försäkringsvillkoren.

– Det innebär att oavsett om du är färdigbehandlad eller inte, upphör skyddet när ansvarstiden tar slut, säger Christina Meder.

Andra saker som skiljer sig är var vården erbjuds: Sjukvårdsförsäkringar bygger på tillgång till privata vårdgivare och har ofta bäst täckning i storstadsregionerna.

– Fråga hur bolagens nätverk ser ut och vad de ger för ersättning vid resor och övernattningar. Och kontrollera hur kompensationen ser ut om bolaget inte lever upp till sina garantier, säger Christina Meder.

Man ska också, som alltid när det gäller försäkringar, fundera över om man verkligen behöver allt i paketet:

– En sjukvårdsförsäkring är något jag köper för att komplettera det skydd samhället ger. Om man känner att man inte kommer att utnyttja delar av paket, ska man hitta en försäkring eller en lösning som passar bättre.

Varning för skatt!

➔ Regeringen och Vänsterpartiet är överens om att förmånsbeskatta privata sjukvårdsförsäkringar som betalas av arbetsgivaren. Den nya förmånsskatten är planerad att införas från 1 juli 2018 och beräknas ge 1 miljard kronor i ökade skatteintäkter. Fördelat på de 450 000 personer som förslaget berör blir det 2 250 kronor per person och år.

 

Offentlig vård vs Sjukvårdförsäkring:

”Granska tidsgränserna för hur snabbt du garanteras vård”

Pris:

Offentligt finansierade vården: Betald via skattsedeln. Obegränsat antal besök i öppenvården kostar aldrig mer än högkostnadsskyddet, 1 100 kr/år. 1177 Vårdguiden, gratis sjukvårdsrådgivning på telefon och online. Ger råd om vart du ska vända dig om du behöver söka vård.

Sjukvårdsförsäkringar: Sjukvårdsförsäkringar är en lösning för dig som vill komplettera det skydd samhället ger. Företagarna erbjuder en förmånlig sjukvårdsförsäkring där premien är cirka 200–500 kronor/månad. Premien stiger med åldern.

Väntetid:

Offentligt finansierade vården: Välj rätt vårdcentral. Kolla aktuella väntetider på www.vantetider.se. Och missa inte att jämföra servicenivåer: Finns det drop-intider, kvällsöppet, tillgång till läkare i mobilen och specialistkompetens i huset, exempelvis psykolog? På många platser i Sverige finns kvälls- och helgöppna närakuter.

Sjukvårdsförsäkringar: Hög tillgänglighet till sjuksköterska/vårdplanering. Ger oftast snabb tillgång till specialistvård.

Friskvård/Rehab:

Offentligt finansierade vården: Fysioterapeut/sjukgymnast kräver ingen remiss. Ofta kort kö. Patientavgiften ingår i högkostnadsskyddet. Erbjuder inte sällan personlig träning.

Sjukvårdsförsäkringar: Innehåller vanligtvis förebyggande hälsoarbete som stöd för både medarbetare och rådgivning till företagsledningen. Erbjuder ofta friskvårdspaket för att förebygga exempelvis psykisk ohälsa.

Specialist:

Offentligt finansierade vården: I många landsting kan du boka tid direkt hos specialistläkare utan remiss. Det kallas egenremiss, egenanmälan eller egen vårdbegäran. Dras inom vissa områden med långa väntetider.

Sjukvårdsförsäkringar: Ger snabb tillgång till specialistvård.

Läkare i mobilen:

Offentligt finansierade vården: App-baserade virtuella vårdcentraler, som Kry, Medicoo och e-Vårdcentralen, erbjuder snabb tillgång till den offentligt finansierade vården. Saknar ibland möjligheten att ta nödvändiga prover. Du bygger inte upp en långvarig relation med en läkare och det är inte säkert att din ”vanliga” läkare får tillgång till app-läkarens journalanteckningar.

Sjukvårdsförsäkringar: Erbjuder ofta snabb konsultation och uppföljning via telefon med sjuksköterska, vårdplanering och/eller läkare.

Tänk på att:

Offentligt finansierade vården: Utnyttja dina garantier. Om ditt landsting inte levererar i tid: kontakta vårdgarantienheten och få hjälp till vård från en annan vårdgivare. Enligt vårdgarantin ska du få kontakt med primärvården inom 0 dagar, efter bedömning få tid till en allmänläkare inom 7 dagar, ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar samt efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar. Källa: Väntetider.se

Sjukvårdsförsäkring: Som alla försäkringar finns det begränsningar. Kolla självrisken. Granska tidsgränserna för hur snabbt du garanteras vård. Den kompensation bolagen ger om garantierna inte uppfylls varierar kraftigt. Ansvarstiden, vilken är den längsta tid som ersättning lämnas för ett skadefall. Maxtiden varierar. Ibland är det ett begränsat antal behandlingstillfällen. Möjligheter till hjälp vid eftervård och rehabilitering. Källa: Konsumenternas Försäkringsbyrå

Text: Marie-Louise Olsen 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD