podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

Deklaration: 10 lönsamma avdrag för dig som driver företag

Har du koll på avdragen? Företagarnas guide lotsar dig rätt bland 10 populära avdrag.
Publicerad 21 apr 2017

Hans Backman är rättslig specialist på Skatteverket och det är till honom som landets skattegranskare vänder sig för att få svar på ovanligt komplicerade avdragsfrågor.

Vad är viktigt att tänka på som företagare när jag yrkar avdrag i min deklaration?

– Det viktigaste är att du har kontrollerat att avdraget är ok enligt de bestämmelser som finns. Du måste också tänka på att ha ett underlag som visar att företaget uppfyller kraven för ett visst avdrag, eller att en förmån inte ska beskattas, säger Hans Backman.

Vilka underlag tänker du på?

– Ja, ett exempel är att ha en noggrant förd körjournal. Om den visar att bilen inte har använts privat eller bara i ringa omfattning så uppkommer ingen skattepliktig förmån. Samma sak gäller representation. Där ska man kunna se vilka personer som deltagit, deras roll samt anledningen till representationen.

Vad ska man göra när man är osäker på om ett avdrag är korrekt eller inte?

– Är man osäker på om ett avdrag är skattemässigt korrekt så har man alltid möjligheten att lämna ett öppet yrkande om detta i sin deklaration. Då slipper du risken att din deklaration blir underkänd och eventuellt skattetillägg.

1. GYMKORT OCH FRISKVÅRD

➔ Om du driver ett aktiebolag kan du erbjuda dina medarbetare friskvård av ”mindre värde”, exempelvis gratis gymkort. Friskvården är en avdragsgill kostnad för företaget och en skattefri förmån för de anställda. Men det är bara i aktiebolaget som du som företagare räknas som anställd och därmed får tillgång till gratis friskvård.

Tänk på att: Om du driver en enskild firma så är gymkort och annan friskvård en avdragsgill kostnad för dina anställda, men inte för dig som företagare. Det är först när du är i behov av rehabilitering som kostnaden kan bli avdragsgill. Segling och ridning är exempel på aktiviteter som aldrig räknas som aktivitet av ”mindre värde”, och därmed får du inget avdrag.

2. HEMMAKONTOR

➔ Du får göra ett schablonavdrag om du driver din verksamhet från bostaden. Om du jobbar i din hyresrätt eller bostadsrätt är schablonavdraget 4 000 kr/år, bor du i villa är avdraget 2 000 kr/år.

Tänk på att: Du måste arbeta minst 800 timmar/år i din bostad för att kunna göra schablonavdraget. Det är viktigt att du kan motivera ditt avdrag. Detta gäller bara för dig som har enskild firma som bolagsform.

Hemmakontor

3. MOBILTELEFON

➔ Om du tecknar ett nytt abonnemang (med eller utan ny telefon) i företagets namn så kan du dra av hela kostnaden. Om du redan har en privat mobiltelefon, som används verksamheten, så får du göra avdrag för den del av kostnaden som rör din firma.

Tänk på att: ”Ett råd kan vara att teckna ett abonnemang som inkluderar obegränsat antal telefonsamtal, sms och surf. Därmed påverkar inte eventuellt privat användande kostnaden för företagsabonnemanget”, säger David Wengbrand, auktoriserad redovisningskonsult och vd för Wrebit.

4. DATOR

➔ Om du köper en dator som kostar max 22 150 kr (halva prisbasbeloppet) så är huvudregeln att du kan dra av hela kostnaden som korttidsinventarium. Om datorn kostar mer än 22 150 kr betraktas den som inventarium och du förväntas göra årliga värdeminskningsavdrag.

Tänk på att: I vissa branscher, exempelvis media och it, är det accepterat att dra av datorinköp överstigande 22 000 kr som korttidsinventarier.

5. INTERNET HEMMA

➔ Du får uppskatta extrakostnader som uppstår när du använder hemabonnemang för att driva din verksamhet.

Tänk på att: Kostnad för att installera bredband är inte avdragsgill eftersom den betraktas som en privat levnadskostnad.

6. KONTORSUTRUSTNING

➔ Kontorsmöbler betraktas vanligtvis som inventarier av mindre värde och du kan dra av hela beloppet. Med ”mindre värde” avses att anskaffningsvärdet understiger ett halvt prisbasbelopp (dvs 22 150 kr för 2016).

Tänk på att: ”Du får inte dra av momsen på inköp av kontorsmöbler till hemmakontoret. Om inköpet avser möbler till kontor utanför hemmet är hela momsen avdragsgill”, säger David Wengbrand.

7. FORDON

➔ Du kan köra din privata bil i verksamheten och få avdrag. Avdraget är 18,50 kronor/mil, det är alltså samma ersättning som du får som anställd när du använder din privata bil i tjänsten.

8. REPRESENTATION

➔ Avdraget är begränsat till max 90 kronor plus moms per måltid för 2016.

Tänk på att: Nya regler från 1 januari 2017 innebär att utgifter för måltider får inte dras av. Du kan dra av för enklare förtäring och förfriskningar av mindre värde, exempelvis kaffe, alkoholfri dryck, smörgås och frukt.

9. TRAKTAMENTE

➔ Du kan ta ut traktamente när du måste övernatta i samband med ett uppdrag som du utför. Traktamentet för resor i Sverige är 220 kr/dag.

Tänk på att: Om du har möjlighet att låta uppdragsgivaren stå för dina merkostnader kan du inte ta ut traktamente, men det är ofta en lönsammare lösning än traktamentet.

10. ARBETSGIVARAVGIFT

➔ En avdragsnyhet. Med det så kallade växa-stödet vill regeringen locka småföretagare som driver enskild firma att anställa sin första medarbetare. Erbjudandet innebär att du kan göra din första anställning och få en rabatterad arbetsgivaravgift under det första året. I stället för den ordinarie arbetsgivaravgiften på 31,42 procent så behöver du bara betala 10,21 procent. Ett krav är att anställningen ska pågå i minst 3 månader och omfatta minst 20 timmar per vecka. Den rabatterade arbetsgivaravgiften gäller på en lön upp till 25 000 kr/månad.

Tänk på att: Företagarna har kritiserat regeringens förslag och påpekat den olämpliga avgränsningen som utesluter aktiebolag och handelsbolag. Kritiken har gett resultat och regeringen förslår nu att växa-stödet utvidgas till att gälla alla soloföretagare som gör sin första anställning.

På Skatteverkets hemsida finns en flik som heter ”Rättslig vägledning”. Här kan du se vad Skatteverket tycker om allt från avdrag för personliga tränare till ställningstagande som förklarar vilka varor som kan repareras med lägre skattesats för mervärdesskatt.

Text: Per Manns.

Fler nyheter från Företagarna