headphones newspaper video-player

Crowdfundning - alternativet när banken säger nej

Allt från fönsterfabriker till glasstillverkare hittar kapital via crowdfunding. Finansieringsformen växer snabbt – trots att investerare gått på nitar. Crowdfunding har hittills mest förknippats med spektakulära startupbolag som haft svårt att skaka fram kapital på annat håll. Under 2016 har bilden ändrats. Alvestaglass och Kronfönster är ett par etablerade företag som nyttjat crowdfunding i år.

Läs även: Elbilen drog in fem miljoner på en dag.

Läs även: Så blir du medlem i Företagarna

I Sverige har finansieringsformen bara några år på nacken. Plattformen FundedByMe var först på plan och är i dag ledande inom crowdfunding i Sverige och Norden. Även här dominerar bolag som befinner sig i ett tidigt skede.

I våras fick svensk crowdfunding en ny aktör i form av plattformen Pepins med förre finansmarknadsministern Peter Norman som styrelseordförande.

Här är siktet inställt på bolag med en verksamhet i gång.

– Vi säger nej till alltför tidiga projekt, där bolagen ännu inte har nått någon kommersiell bekräftelse, säger Pepins vd Kent Söderström.

Fram till och med oktober i år hade sex bolag skaffat finansiering via Pepins. Först ut var Alvestaglass som fick in drygt 17 miljoner kronor under våren, enligt Pepins. Alvestaglass handlas nu på Pepins Market, en nyskapad handelsplats för crowdfundade bolag som vill gå vidare till notering.

– Vi genomför hela transaktionen från ax till limpa på professionella villkor, säger Kent Söderström.

I paketet ingår en så kallad due diligence, där bolaget och personerna bakom granskas. Dessutom utformas ett informationsunderlag som läggs ut på hemsidan.

Ett problem med crowdfunding är det så kallade spridningsförbudet i aktiebolagslagen. Där sägs att aktier i privata bolag inte får spridas genom annonsering och inte heller till fler än 200 personer. Pepins hanterar spridningsförbudet genom att skapa ett publikt holdingbolag för varje bolag som söker finansiering.

– Vi gör det möjligt att kunna vända oss till allmänheten, säger Kent Söderström.

Samtidigt är tröskeln högre för företag som vill utnyttja Pepins, jämfört med passiva plattformar. Det finns en del kostnader förknippade med det här.

Under tiden fortsätter tillväxten för FundedByMe, som nu har över 70 000 medlemmar världen över. Totalt en kvarts miljard har samlats in till olika företag sedan starten 2012.

– Nu samlar vi in en miljon varannan dag, säger FundedByMes grundare Daniel Daboczy.

”Vi samlar in en miljon varannan dag”

Han räknar med fortsatt tillväxt för crowdfunding.

Men finansieringsformen har fått sig ett par rejäla törnar. Framför allt gäller det lånebaserad crowdfunding. Hösten 2015 gick företaget bakom plattformen Trustbuddy i konkurs efter oegentligheter. Privatpersoner som lånat ut pengar till företag via Trustbuddy förlorade miljonbelopp. Skandalen fick konsekvenser för andra aktörer inom lånebaserad crowdfunding, däribland Toborrow och FundedByMe.

– Marknaden förstördes tillfälligt av Trustbuddy, konstaterar Daniel Daboczy.

I en rapport varnar Finansinspektionen för risker och svagt konsumentskydd, särskilt inom lånebaserad crowdfunding. Men även den som investerar pengar mot aktier tar särskilda risker. Brist på oberoende information är ett problem för den som satsar pengar, enligt Finansinspektionen.

I somras tillsatte regeringen en utredning som ska se över lagstiftningen kring crowdfunding. Men aktörerna räds inte nya regler.

– Vi har redan löst alla problem som utredningsdirektiven från regeringen pekat på, säger Kent Söderström.

– Osäkerheten är vår största fiende. Jag välkomnar regler och tydlighet, säger Daniel Daboczy.

Hitta en investeringsmodell som passar ditt företag

Crowdfunding – eller gräsrotsfinansiering – handlar om att locka till sig kapital genom att presentera företaget på nätet. Här är huvudtyperna och några viktiga aktörer.

Andelsbaserad Crowdfunding
Investeraren får andelar i företaget, vanligtvis aktier. Passiva plattformar agerar enbart som mellanhand, aktiva erbjuder olika tjänster för att genomföra investeringen.

Passiva aktörer:
➔ FundedByMe
➔ Crowdcube
➔ Tessin

Aktiva aktörer:
➔ Pepins
➔ Innovestor
➔ Oiko Kredit

Belöningsbaserad Crowdfunding:
Investeraren kan exempelvis få första tjing på företagets produkter.

Aktörer:
➔ Kickstarter
➔ Indiegogo

Lånebaserad crowdfunding
Pengar lånas ut mot ränta.

Aktörer:
➔ Toborrow
➔ Lendify
➔ Sparlån
➔ FundeByMe

Företagarnas finanseringsportal visar alternativen
Företagarna vill göra det enklare för sina medlemmar att låna pengar. Den nya finansieringsportalen presenterar alternativ när banken säger nej. Portalen inkluderar för närvarande åtta aktörer som erbjuder skräddarsydda lösningar till Företagarnas medlemmar. 

Så lyckas du med Crowdfunding:

Ha en bra och tydlig ”pitch”
Du måste ha en klar presentation med svar på varför företaget finns och andra grundläggande frågor. Det ska finnas substans i form av affärsplaner och andra viktiga dokument.

Värderingen ska vara vettig
För höga värderingar är ett av de vanligaste misstagen. Kvinnliga entreprenörer lyckas ofta bättre än män vid crowdfunding. En orsak är att de ofta har en mer sansad värdering.

Var aktiv under kampanjperioden
Då finns chansen att få investeringen att se attraktiv ut. Sprid kunskap om kampanjen i dina nätverk. Svara på mejl.

En film ökar chansen att lyckas
Filmen ska vara rakt på sak och tydlig. Utnyttja sociala medier som Faceboo koch Linkedin. Det ökar chansen att lyckas med 30 procent, enligt statistik från FundedByMe.

Presentera marknadsstatistik och finansiella prognoser
Det ökar trovärdigheten.

Presentera teamet
Den som satsar pengar tittar på teamets bakgrund. Erfarenhet från management eller konsultverksamhet smäller högt i investerarnas ögon.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD