headphones newspaper video-player
LIVE på fredag - allt om Brexit för företagare

Kallelse till digitalt årsmöte med Företagarna Kind

17 mar 2021, 18:30-20:00
Plats: Digitalt -  länk sänds separat närmare mötet till de som anmält sig
Den 17 mars är du välkommen till årsmöte med Företagarna Kind. På grund av rådande läget så genomför vi årsmötet digitalt. Mötet inleds med en kort föreläsning med Oliver Lopez på temat ”Kundbemötande i en digital värld”.

 ”Kundbemötande i en digital värld”  
med inspiratören och säljcoachen Oliver Lopez.

Digitaliseringen ger oss en möjlighet att nå vår målgrupp snabbare än tidigare, samtidigt som missnöjda kunder snabbt låter andra få veta detta. Att skapa värde har blivit ett sätt att skilja framgångsrika företag från resten. 

I sin föreläsning ger Oliver Lopez oss handfasta tips kring hur vi ska agera för att inte bli omsprungna. Kunddialogen har förflyttats online. Hur ska vi som företag skära igenom bruset och hur bör vi tänka kring vårt varumärke nu när allt är en Googling bort. Hur kan vi som företag möta kunden, där kunden är? 

Kallelse / dagordning kan du läsa här >>>

Tid: 17 mars kl.18:30-20:00
Plats: Digitalt, länk sänds separat närmare mötet till de som anmält sig.

Handlingar: Skickas med e-post till anmälda deltagare

Anmälan: I formuläret här intill senast den 12 mars

Välkommen med din anmälan!

Styrelsen Företagarna Kind


Thomas Gull

Ordförande
0706-093664
thomas.gull69@gmail.com