headphones newspaper video-player

Öka din försäljning med hjälp av digital marknadsföring

18 maj 2021, 09:30-10:30
Plats: Digitalt, länk till möte skickas ut i god tid innan
Idag inser allt fler företag möjligheterna med att förbättra sin digitala närvaro och marknadsföra sig på nätet. Men hur kan vi dra nytta av digitaliseringen till att vässa vårt företags marknadsföring? Och hur kan vi bli mer proaktiva i vårt arbete och skapa en handlingsplan som genererar resultat!

Företagarna bjuder tillsammans med Business Region Göteborgs tillväxtprogram, Expedition Framåt, in till ett webb-seminarium på det ständigt aktuella temat digital marknadsföring. Vi fördjupar oss i möjligheterna med digital marknadsföring men också lyfter några utmaningar samt ger tips och råd för att komma igång med arbetet.

Vi kommer diskutera dessa frågeställningar:

  • Vilka spelregler är det som gäller på den digitala arenan?
  • Hur mycket kunskap och engagemang behövs från er sida?
  • Vad skall man outsourca och vad skall man göra själva?
  • Varför fokus är en nyckel för att lyckas?

Workshopledare:
Alice Orbelin - en av våra expertkonsulter - är affärsutvecklare med fokus inom marknad och försäljning. Alice hjälper små och medelstora företag att skala upp sin försäljning. Social Selling, Inbound, Digital marknadsföring och Sales Enablement är områden som hon hanterar med stor vana och goda resultat!

Datum: Tisdagen den 18maj
Tid: Klockan 09:30–10:30
Plats: Digitalt, länk till möte skickas ut i god tid innan
Pris: Kostnadsfritt

Anmäl dig här

Arrangörer:
Denna föreläsning är ett samverkansprojekt mellan Business Region Göteborg och Företagarna för att stärka och skapa långsiktig tillväxt hos företag i Göteborgsregionen.