headphones newspaper video-player

CSR för småföretagare – praktiska byggstenar för ditt hållbarhetsarbete

16 okt 2019, 11:30-13:00
Plats: Företagarna, Erik Dahlbergsgatan 3, Göteborg
Varmt välkommen till en lunch med inspirationsföreläsning, där du får lära dig vad hållbart företagande innebär, vilka drivkrafter som finns och hur du kan lägga grunden för ett strategiskt hållbarhetsarbete i din verksamhet. Under förmiddagen får du en introduktion till begrepp och definitioner, samt hur du kan få in hållbarhet i den dagliga verksamheten. Genom ett strategiskt hållbarhetsarbete har du goda förutsättningar att skapa värde, både för den egna verksamheten och samhället i stort.

Enligt Företagarnas undersökning så anser 9 av 10 småföretagare att det är viktigt att jobba med hållbarhet och ta samhällsansvar, men många saknar kunskap, verktyg och ekonomiska incitament.

Samhällsansvar, hållbarhet eller CSR (Corporate Social Responsibility) har fått ökad betydelse för sättet allt fler företagare bedriver sina affärsverksamheter. En ökad medvetenhet och nya utmaningar innebär att fler företag aktivt engagerar sig i samhällsutvecklingen. Det innebär nya krav från kunder och samhälle men också nya affärsmöjligheter.

Med ett aktivt samhällsengagemang bygger du en långsiktighet i din verksamhet. Det stärker din marknadsföring och förbättrar relationer till anställda, finansiärer och kunder. För vissa företag kan kundernas krav vara den viktigaste drivkraften. Inom vissa branscher är det en nödvändighet att redovisa sitt CSR-arbete för att överhuvudtaget komma ifråga som leverantör. Även för konsumentföretag kan CSR vara viktigt i förhållande till kunderna. Med hållbart företagande kan ditt företag generera hållbar vinst för ägare, anställda och samhälle.

Evenemanget är kostnadsfritt men vi behöver en anmälan för lunchen.  Bjud gärna med dig en företagarvän till lunchen om du vill. Vi behöver en anmälan med kontaktuppgifter för din vän också.  
Anmäl er senast den 11 oktober.

Tid: Onsdagen den 6 oktober kl 11.30-13.00
Plats: Företagarna Göteborg, Erik Dahlbergsgatan 3, Göteborg  Föreläsare är Anna Simmons från CSR Västsverige, Sveriges     största sektoröverskridande CSR-nätverk.

 

 

 

 

Varmt välkommen hälsar Företagarna Göteborg!

Kontaktperson

 

Åse Persson
Verksamhetsamordnare Företagarna Göteborg
031-745 4012
gbg@foretagarna.se

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD