podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Lunch med Business Boosten i Umeå

25 jan 2023, 11:15-13:00
Plats: House Be, Tullkammaren, Thulegatan 1, Umeå – första entrédörren från Vävensidan
Välkommen på lunch med Business Boosten - nätverket för företagande kvinnor!

Nu kör vi igång med vårens nätverksluncher  och temat för våren 2023 är jämställdhet.

25 januari ses vi på House Be i Umeå för att nätverka och även delta i workshop ledd av Maria Almquist, CONSOLL.

Dra nytta av dina superkrafter och stärk ditt erbjudande med Inner development goals. I denna workshop får du kunskap, pepp och verktyg för att ta nästa steg. Med Maria Almquist, CONSOLL. 

Anmäl dig via formuläret här intill!

Kommande träffar under våren:

230222: 11.15-13.00,

  • ALMI boostar kvinnors företagande för ett mer jämställt näringsliv – så kan du som företagare ta nästa steg. Med Mattias Walfridsson, Affärschef Almi Nord. Näringslivsutveckling för Umeå Kommun, hur ser visionen och målet ut och hur syns och arbetar man för jämställdhet inom näringslivet. Med Agneta Filén och Anna Molin, Närignslivskontoret. Plats: Umeå kommun – Stadshuset, Skolgatan 31 Anmäl dig här!

230329: 11.15-13.00

  • Utveckla din affärsmodell för hållbar lönsamhet och mer konkurrenskraft. I denna workshop får du får ett konkret verktyg som både utmanar och utvecklar din affärsidé´. Med Maria Almquist, CONSOLL. Plats: House Be, Tullkammaren, Thulegatan 1, Umeå – första entrédörren från Vävensidan Anmäl dig här!

230426: 11.15-13.00

  • Women In Business - Grant Thornton sammanställer årligen sin rapport Women in Business där vi globalt tittat närmare på kvinnors position i de seniora ledarrollerna och status för arbetet mot ett jämställt ledarskap. På lunchen gör vi nedslag i rapportens resultat och insikter, samt bjuder in till diskussion kopplat till våra erfarenheter och reflektioner i gruppen på plats. Med Camilla Norberg, auktoriserad revisor – Grant Thornton. Interkulturell kommunikation, kvinnors position i internationell kontext. Med Karin Strand, Project Manager, Arena Höga Kusten Inland. 

    Plats: Grant Thornton, Västra Esplanaden 17 Anmäl dig här!

230524: 11.15-13.00

  • Finansiering – så kan du tänka och förbereda dig om du behöver ett tillskott för att finansiera företagets utveckling. Med Elisabeth Rönnblom och Sonja Granberg Olofsson, finansieringsrådgivare Almi Nord. Plats: ALMI, Renmarkstorget 5D Anmäl dig här!

I denna serie av jämställdhet inom utvecklingsområdet hållbarhet samarbetar vi med Consoll och Almi i Umeå.

Om Business Boosten - Nätverkande kvinnor

BusinessBoosten är ett nätverk av företagande kvinnor som träffas för att dela och inspireras av företagandets möjligheter inom ledarskap, kundnyttan och utveckling av affärer, utmärkt att passa på att även hitta samarbeten och nya vägar till tillväxt.

Om Du är kvinna och driver företag oavsett om Du drivit Ditt företag länge, precis har startat eller är i startgroparna så är Du hjärtligt välkommen att gå med i vårt nätverk BusinessBoosten – Företagarna Umeå.

Vi är företagare i alla möjliga branscher, och vi alla är nyfikna på att få möjlighet till ett större nätverk - bollplank med andra företagare oavsett bransch, där vi utbyter inspirerande idéer och värdefulla erfarenheter för ett framgångsrikt företagande.

Syfte: Skapa mötesplattform för företagande där vi delar med oss av värdefulla kontakter, samarbetar över gränserna och stöttar varandra i våra företag samtidigt som vi får inspiration genom olika gäster och föreläsare.

Mål: Genom BusinessBoosten blir vi en del av något större samtidigt som vi inspirerar & hjälper varandra att driva våra företag framåt med företagande kvinnor som förebild och där vi inte missar de goda och hållbara idéerna.

Genom nätverkandet skapas fler kontakter och därmed affärsmöjligheter och kunskapsutbyte. Vi synliggör oss genom Företagarnas hemsida, Facebook – Instagram med hashtag #BusinessBoosten och även LinkedIn.

Ser fram emot att ses!

Om du har funderingar kring BusinessBoosten hör av dig till Annica Nilsson 072-532 18 40.

BusinessBoosten Våren 2023. Tema: Jämställdhet

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling.

En hållbar utveckling som för oss företagare är beroende av att delta och leda utveckling som tillfredsställer dagens behov inom företagande utan att äventyra kommande generationers möjligheter.

Jämställda och diversifierade bolag är mer lönsamma eftersom en bred representation öppnar upp möjligheten att nå ut till nya målgrupper. Bolag som bortser från dessa parametrar riskerar att gå miste om potentiell tillväxt.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.