headphones newspaper video-player
Utbildning i upphandling

Upphandlingsutbildning Skellefteå

6 nov 2019, 15:00-20:00
Plats: No Plan B, Truckgatan 1; Skellefteå
Välkommen på en ny upphandlingsutbildning där vi får lära oss det praktiska och formella kring hur man som företagare kan delta i upphandlingar och dessutom en mängd tips och tricks.

Utbildningen innehåller följande delar:

Lorentz Karlsson - Loka Konsult AB
Lorentz har 36 års erfarenhet som upphandlare och upphandlingschef på Umeå kommun och Umeå Universitet. 2009 bildade Lorentz Västerbottens Upphandlingsråd tillsammans med Handelskammaren.

Hur hittar man upphandlingar? Vad man ska tänka på vid anbudsgivning? Det är frågor som kommer att beröras under dagen. Dessutom hur man som företagare kan ta del av ”kakan” när det gäller offentliga avtal, samt vikten av en bra dialog med offentliga aktörer. 

Peter Karlstén - CEO Gate 88
Peter arbetar som internationell affärskonsult med fokus på tillväxtföretag, försäljningsutveckling och internationella affärer. Peter arbetar i dag i huvudsak med privata företag men också offentliga aktörer där anlitandet av konsulter sker genom upphandlingar.

Peter ger tips och tricks runt tjänsteupphandling, konsulter kopplade mot statligt finansierade
affärsutvecklingsprojekt som försäljning, marknadsanalys, tillväxt, internationalisering, export mm. Kunderna kan vara Exempelvis. Region Västerbotten, inkubatorer, acceleratorer, Almi samt olika kommunala projekt finansierade med EU medel.

Johan Lundmark - Denzir
Utöver ovanstående utbildare så kommer Johan från Denzir och berättar om den stora upphandlingen Denzir vann.

Utbildningen är ett samarrangemang mellan Företagarna Skellefteå och Västerbottens Handelskammare. Medlemmar i dessa föreningar betalar 600 kronor och icke-medlemmar 1000 kr / person för deltagande.

Anmäl dig i formuläret här intill (scrolla ner om du använder mobil).

Varmt välkommen!

 

Arrangör            Skelleftea.png

 

Medarrangör           vbt_handelskammare.png  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD