headphones newspaper video-player

Webinar: Rapport - Hållbarhet!

2 mar 2021, 08:30-09:30
Plats: Zoom
Välkomna till vårt webinar "Rapport - Hållbarhet" tisdagen den 2:a mars klockan 08:30-09-30. Vi får digitalt besök av Fanni Végvári, student vid Lunds Universitet, som går igenom resultatet av det projekt som genomfördes på initiativ av Företagarna Öresund tillsammans med Miljöbron.

I höstas initierade Företagarna Öresund ett projekt tillsammans med Miljöbron och Lunds Universitet. Projektets syfte var att tydliggöra de behov och utmaningar som medlemmarna lyfter fram gällande hållbarhet.

Fanni Végvári har tillsammans med Saga Hedstigen Sundblad inom ramen för kursen Tillämpad Miljövetenskap vid Lunds Universitet genomfört en undersökning hos våra medlemmar kring hållbarhet.

Undersökningen skickades ut till medlemsföretagen för att ligga till grund för nulägesanalysen och har också resulterat i en enkel flyer med tips på hur företagare kan agera mer hållbart i vardagen. Flyern finns att tillgå för alla. 

Projektet hoppas vi kommer att inspirera våra medlemsföretag att förstärka sitt hållbarhetsarbete, oberoende av företagets nuläge. Hållbarhet startar i det lilla och varje företag väljer sin väg utifrån förmåga, intresse och vilja.

Det kommer finns utrymme för diskussioner.

Anmäl dig här på sidan senast den 26:e februari!

Välkomna!

Vi får också ett kort besök av Jonas Bokne, praosamordnare i Burlövs kommun, som kommer att prata om vikten för företag att öppna upp för prao.

Miljobron_logo_svart.png

Läs mer om Miljöbron här.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.