headphones newspaper video-player

Cirkulära affärssteg

10 jun 2021, 08:30-09:15
Syd
För dig som är medlem i Företagarna och verksam i Blekinge. En presentation av Cirkulära affärssteg.
Cirkulära affärssteg är en kostnadsfri kunskapsserien och ett guidningsprogram om affärsmöjligheterna med cirkulär ekonomi. Syftet är att du får utveckla ditt värdeerbjudande för att säkra din konkurrenskraft och möta den framtida efterfrågan på cirkulära varor och tjänster
 
På denna informationsträff får du veta mer om de olika stegen och hur programmet går till rent praktiskt.
 
Steg 1: Detta är cirkulär ekonomi
Steg 2: Circula – en kreativ workshop
Steg 3: Vi besöker ett cirkulärt företag
Steg 4: Cirkulär affärsmodellering
Steg 5: Cirkularietscheck
Steg 6: Cirkulär upphandling
Finalsteg: Cirkulär målsättning
 
Det blir även en kort presentation av CirEko och Hållbar Utveckling Skåne – vi som står bakom projektet Cirkulära affärssteg.
 
 
Bakgrundsinformation

CirEko kommer tillsammans med Hållbar Utveckling Skåne att driva ett tvåårigt projekt som heter Cirkulära affärssteg. Målgruppen är små- och medelstora företag som inte kan något eller väldigt lite om cirkulär ekonomi. Syftet är därför att förse företagen med grundläggande kunskap, om och hur cirkulär ekonomi kan stärkaderas konkurrenskraft. Kunskap som de sedan konkret kan använda och applicera på sina respektive verksamheter för att snabbare kunna möta en ökad efterfrågan på cirkulära produkter och tjänster genom ökad resurseffektivitet.

Som ni vet så är nu rätt tid för företagen att ställa om. Både på nationell och EU-nivå finns strategier för cirkulär ekonomi, där offentlig upphandling blir ett viktigt verktyg. Därför kommer marknaden och kravställningar att öka och projektet vill få företagen att få upp ögonen för potentialen och genom ett antal kunskapshöjande projektaktiviteter ”värma upp” företagen.

Företag har möjlighet att delta i projektet Cirkulära affärssteg under hela 2021 och 2022. Projektdeltagarna kommer fördelat på ett antal tillfällen att få grundläggande kompetens om och insikt i affärspotentialen i en cirkulär ekonomi. De kommer också att få erfarenhetsutbyte med redan cirkulära föregångare i form av studiebesök och sedan praktiskt omsätta sin nyvunna kunskap med hjälp av det cirkulära affärsspelet Circula och en cirkulär affärsmodell (Cirkulär Business Model Canvas – CBMC).

Efter deltagande i projektet är målet att företagen ska ha blivit så inspirerade att de vill börja arbeta mer fokuserat med en cirkulär målsättning. Vi jobbar därför nära övriga företagsfrämjande organisationer i regionen och tanken är att affärsrådgivarna tar vid efter cirkulära affärssteg och ger de som vill gå vidare professionell affärsrådgivning för att vidareutveckla just sin individuella cirkulära affärsplan.

Länk till projektets hemsida:

Projektet Cirkulära affärssteg är ett samverkansprojekt mellan näringslivsorganisationen CirEko och föreningen Hållbar Utveckling Skåne
och finansieras 50% av Tillväxtverket stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

CirEko är en non-profit näringslivs- och medlemsorganisation som engagerar för en växande lönsam cirkulär marknad. I bred samverkan tar vi vara på affärs- och samhällsmöjligheterna med cirkulär ekonomi. Tillsammans skapar vi blomstrande affärer och samhällen inom planetens gränser.

Hållbar Utveckling Skåne är en icke vinstdrivande förening vars drivkraft är att bidra till lösningar på dagens och framtidens utmaningar. Vi är en brygga mellan alla samhällsaktörer, från offentlig sektor och föreningar till näringsliv och akademi, och vi driver projektverksamhet byggd på våra medlemmars engagemang. Genom att kraftsamla alla samhällsaktörer så skapar vi nya möjligheter att stärka Skånes sociala,
ekonomiska och ekologiska hållbarhet!

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans kan vi förändra

49 anledningar ...

... att bli medlem i Företagarna. Vi är stolta över att kunna visa upp allt du får.

Nätverk

Företagarnas nätverk bygger på kunskap och inspiration för att förbättra möjligheterna för dig som driver företag.