headphones newspaper video-player

Webinar - Är du havsmedveten?

9 apr 2021, 08:00-09:00
Plats: Digitalt via Zoom, länk skickas till anmälda
Följ med på en resa under vattenytan tillsammans med Michael Palmgren verksamhetschef för Marint Kunskapscenter i Malmö. Vi får också ett kort besök av Henrik Roosberg som planerar att starta en mindre filial i Lomma.

Vi får en inblick i verksamheten och en hel del intressanta fakta som vi som privatpersoner och företagare kanske inte känner till.

Genom pedagogisk verksamhet och flera utvecklingsprojekt arbetar man på bred front med att öka kunskapen och insikten om hur det står till med våra hav.

Visste du att  mer än 70 % av syret i luften  vi andas kommer från havet? Vi behöver förstå havets påverkan på oss människor och hur vi påverkar havet, det är vad vi kallar att bli Havsmedveten.

Havet hotas av överfiske, nedskräpning, föroreningar, försurning , övergödning och mår inte bra. Utan ett friskt hav klarar sig inte djur, växter och människor som finns på land. 

Marin pedagogik

Naturum Öresund bedriver pedagogisk verksamhet på marinpedagogiskt center. Föreningen vill bidra till att alla - barn, unga och äldre oavsett bakgrund ska få tillgång till kunskapen om havet och bli havsmedvetna.

Genom det pedagogiska arbetet vill man väcka deltagarnas intresse och engagemang för den fantastiska miljö som döljer sig under ytan.

Marin utveckling

Inom marin utveckling driver man projekt med fokus på hållbarhet och innovation. Projektresultaten bygger kunskap och förståelse som bl a kanaliseras till verksamheten inom marin pedagogik samt främjar utveckling av nya koncept och projekt.  

Anmäl dig här på sidan senast den 7:e april så skickar vi möteslänken till dig!

DJI_0340.jpg