headphones newspaper video-player

Onboarding för nya förtroendevalda

19 apr 2021, 18:00-19:00
Plats: Via Teams eller zoom, länken skickas i god tid innan mötet.
Syd
För dig som är ny förtroendevald i Skåne och Blekinge. Varmt välkommen som förtroendevald i Företagarna.

För att starten skall bli så bra som möjligt bjuder vi in dig till ett introduktionstillfälle  där vi kommer att presentera verksamheten, vad som händer och hur vi jobbar.

  • Vilken hjälp kan ni få av oss på regionen gällande tex event, utskick, sociala medier, hemsida, opinionsbildning, debatter mm
  • Intranätet
  • Beställningsportaler, gratis material för er
  • Effektivt, roligt och hållbart styrelsearbete
  • Superstart
  • Årshjulet för stenkoll och slippa stress i sista stund

När: 19 april
Var: Via Teams eller Zoom, länken skickas i god tid innan mötet.
Anmälan: Här till höger senast den 18 april. 

Givetvis får alla förtroendevalda delta, inte bara ni som är nyinvalda. Så sprid inbjudan i din styrelse!