headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Energi, allas bekymmer?

23 okt 2019, 18:30-21:00
Plats: Företagarnas lokal, Östergatan 1 i Trelleborg
Den rådande elbristen inom södra Sverige och möjligheterna med solcellsenergi är viktiga frågor för företagare i regionen. Välkommen att diskutera denna fråga på detta arrangemang som gästas av Johan Sigvardsson, Trelleborgs Energiförsäljning AB, och Pieter Kronqvist, Skandinavisk Energiresurs AB.

Energi är en viktig resurs för de allra flesta både privat och företag. Mindre och medelstora företag behöver oftast hjälp med att hitta rätt i den djungel som råder på marknaden både då det gäller rätt elleverantör men också att hitta rätt värmeleverantör.

Vi har därför bjudit in Johan Sigvardsson, Trelleborgs Energiförsäljning AB, och Pieter Kronqvist, Skandinavisk Energiresurs AB till mötet.

Johan är VD för Trelleborgs Energiförsäljning AB som är ett kommunalägt distrubutionsföretag för el inom främst Trelleborgs kommun. Bland annat är den rådande elbristen inom södra Sverige en fråga som vi hoppas Johan kan ge oss klarhet i liksom solcellsenergi som är en starkt växande.

Pieter driver ett rådgivningsföretag som hjälper företag av alla storlekar att få bästa och mest prisvärda avtal avseende gas och el. Pieter har en bakgrund i EON varför han har stor erfarenhet inom området.

Efter mötet serveras en lättare måltid.

När: Onsdagen den 23/10 kl 18:30
Var: Företagarnas lokal, Östergatan 1 i Trelleborg
Kostnad: Självkostnadspris

Välkommen!

P.S. Du vet att du alltid får ta med dig en gäst?
P.P.S. Hjälp oss att bli fler. Värva en medlem i år och du blir bjuden på årets julbord.

Anmäl dig här!

Medlem i Företagarna
Jag är inte företagare
Så hanterar vi personuppgifter

Dina uppgifter samlas in för att Företagarna Trelleborg ska kunna hantera anmälan och ditt deltagande i eventet. Dina uppgifter kommer också att användas för marknadsföring av liknande event och medlemskap i Företagarna. Om du lämnat någon känslig personuppgift ska du även skriva att du samtycker till behandling av den uppgiften.

Behandlingen av personuppgifterna sker efter en intresseavvägning där Företagarnas behov av att hantera dina personuppgifter för kunna genomföra eventet och marknadsföra liknande event och medlemskap i Företagarna anses väga tyngre än ditt behov av personlig integritet för lämnade uppgifterna. Alla uppgifter raderas senast ett år efter eventets genomförande, men kan raderas tidigare. I den mån uppgifterna överförts till annat system, t.ex. Företagarnas medlemsregister, kommer de att behandlas i systemet så länge de behövs för det ändamål som är skäl till behandling i det systemet, t.ex. medlemskap i Företagarna.

Företagarna Trelleborg tar hjälp i sin hantering av anmälningar m.m. av Företagarna Service Syd AB och Företagarna Sverige Service AB. Företagarna Trelleborg lämnar också ut uppgifterna till samarbetspartner för eventet.  

Vill du använda din rätt till rättelse, radering, begränsning av behandlingen och invända mot behandlingen ska du kontakta personuppgiftsansvarig Företagarna Trelleborg. Du har även rätt att klaga på Företagarna Trelleborg behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig är Företagarna Trelleborg.

Har du frågor gällande Företagarna Sveriges hantering av personuppgifter, vänligen kontakta Karin Berggren telnr 08 406 17 41.

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap