headphones newspaper video-player

16/5: Frukostmöte i Höör

16 maj 2019, 07:30-09:00
Plats: Stiftsgården Åkersberg
Frukostmöte i Höör 16 maj: Aktuella planeringsfrågor i Höörs kommun.

  
Höörs kommun fortsätter att locka många att flytta till kommunen.
  
Under 2018 ökade folkmängden med nästan 200 personer till 16.640 invånare.
 
Årets prognos pekar på ytterligare 150 invånare och på längre sikt är det en fortsatt tillväxt kommunen planerar för.
Detta ställer krav på bland annat fler förskoleplatser, fler skolor, idrottshall och fler äldreboenden -  med tanke på att vi lever längre och gruppen äldre kommer att öka kraftigt. Och naturligtvis behövs mark, både för nya småhus och flerbostadshus.

På denna träff kommer samhällsplanerare/kommunarkitekt Karin Kallioniemi och projektsamordnare Jesper Sundbärg att berätta om några av de större projekten som är på gång, i trakten av Höör, till exempel:
 
-  Västra Stationsområdet - nya bostäder
-  Höör Väster - nya bostäder
-  Fogdarödsområdet - nya bostäder
-  Maglehill på Höör Väster - förskola, skola, äldreboende och idrottshall
-  Verksamhetsområde Nord (nära väg 23)
-  Höghastighetsbanan?
-  Ny sträckning av väg 23?

 

Tid: Torsdagen den 16 maj klockan 7.30-9.00
Plats: Stiftsgården Åkersberg

Program
7.30   Frukost med mingel
7.50   Aktuellt från Företagarna Höör och Höörs kommun
8.00   Aktuella planeringsfrågor i Höörs kommun
9.00   Avslutning

Kostnadsfritt.
Anmäl dig till peter.wollin@hoor.se

Varmt välkomna!


Peter Wollin
Näringslivschef, Höörs kommun

Björn Wassbjer
ordförande, Företagarna Höör
 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD