podcast news play företagaren I media förmån faq

Företagarnas Digitala mötesrum v38

Tema: Valanalys – Vad kan det betyda för dig som företagare?

Nu är rösterna räknade och det står klart att det blir regeringsskifte under kommande fyra åren. Den här veckan har vi med oss Företagarnas tf. samhällspolitiske chef Patrick Krassén som analyserar valutgången och resonerar kring vad detta konkret kan komma att betyda för dig som företagare.

Missa inte möjligheten att själv få vara med att resonera och diskutera läget och vad vi kan komma att se framöver utifrån ett företagspolitiskt perspektiv.

 

Patrick Krassén

Tf, Samhällspolitiskt chef och expert på skattepolitik, innovationspolitik och krisstödsfrågor.

Frågor som är och har varit viktiga: Skatter för företagare. I synnerhet 3:12-reglerna, arbetsgivaravgifter och gröna skatter, men också rättssäkerhetsfrågor i beskattningen och internationell bolagsbeskattning. Arbetar också med frågor som rör generationsväxling och ägarskifte, statliga krisstöd till företag, insolvensrelaterade frågor, immaterialrätt och småföretagsinriktad innovations politik.

När: Fredagen 23/10, kl:11.00-12.00
Anmälan: Senast 22/10

 

Agenda:

11:00                 Robert Wallin hälsar välkomna och går igenom digitala förutsättningar samt agenda.

11:05                 Patrick Krassén – Företagarna   

Senast 12:00    Avslut

Hur ser det ut framåt med det digitala mötesrummet?

Vi arrangerar FDM så länge det finns intresse, önskemål och behov!

OBS! Har du tips eller önskemål på ämne så är det bara att kontakta: robert.wallin@foretagarna.se  

Det digitala mötesrummet är ett samarrangemang mellan flera av Företagarnas regionkontor runt m i Sverige för tillsammans är vi starka!

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.