headphones newspaper video-player

Företagarnas Digitala Mötesrum 12/3

Kompetens är och har under en lång tid varit en av det största utmaningarna för företag att utvecklas och växa.

Vecka 10 går i kompetensens tecken men utifrån ett entreprenöriellt perspektiv! Vi har denna vecka bjudit in tre av Sveriges mest framstående utbildningsorganisationer inom entreprenörskap som skall berätta om deras organisationer och hur det ser på vikten av entreprenöriella individer för samhällets utveckling. Vi har även med oss en expert från Företagarna som skall tala om kompetens och utbildning ur ett företagarperspektiv.

Stefan Falk Bohman - Verksamhetsledare och grundare av Ung Drive
Ung Drive AB är en icke-vinstdrivande organisation som tillsammans tillsammans med sina licenstagare, jobbar stenhårt för att sprida entreprenörskap och Gnosjöanda ut i Sverige och världen.

Sofia Talborn Björkvi - Verksamhetschef Framtidsfrön 
Framtidsfrön är en ideell organisation med syfte att främja och utveckla entreprenörskap i skolan. Det här gör man genom hjälpa skolan till en nära samverkan med omvärlden men främst med utbildning, läromedel och aktiviteter som stimulerar kreativitet, problemlösning, och företagande  utifrån barns passioner, drivkrafter och förväntningar på framtiden.

Cecilia Nykvist - Vd Ung Företagsamhet
Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och är en del av den globala organisationen Junior Achievement. Sedan 1980 har vi utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap

Erik Ageberg - Expert Företagarna
Kompetensbrist är ett av Sveriges största utmaningar utifrån ett företagarperspektiv då detta hämmar tillväxt, och utveckling av vårt gemensamma land och välfärd. Erik guidar oss igenom hur Företagarna ser på utmaningarna som finns utifrån ett utbildnings och företagarperspektiv. 

 

Hur ser det ut framåt med det digitala mötesrummet?
Vi kommer fortsätta med opåverkad styrka så länge läget kring Covid-19 fortfarande är högaktuellt och närvarande. Vi vet att det fortsatt kommer finnas frågor och ämnen som är intressanta att lyfta just för dig som företagare och medlem i företagarna. Vi kommer ha fokus på framåtsyftande ämnen som hjälper dig som företagare. Har du tips eller önskemål på ämne så är det bara att kontakta: robert.wallin@foretagarna.se  

Det digitala mötesrummet är ett samarrangemang mellan flera av Företagarnas regionkontor runt om i Sverige för tillsammans är vi starka!

När: Fredagen 12/3, kl:11.00-12.00
Anmälan: Anmäl dig i formuläret, senast 11/3

 

Agenda:

11:00                 Robert Wallin hälsar välkomna och går igenom digitala förutsättningar samt agenda.

11:05                 Stefan Bohman, Sofia Talborn Björkvi och Cecilia Nykvist

11:40                 Erik Ageberg – Företagarna