headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Välkommen till en digitalt frukostmöte med fokus på det lokala företagsklimatet i Österåker

Välkommen till ett spännande digitalt frukostmöte med fokus på det lokala företagsklimatet i Österåker. Vi har gäster från både Företagarna Österåker och Svenskt Näringsliv för att få svar på varför det lokala företagsklimatet är viktigt, vilka frågor som näringslivet anser är prioriterade och hur vi gemensamt kan stärka förutsättningarna. Det kommer att finnas utrymme att ställa frågor och att kommentera både skriftligt och muntligt.

Var, när och hur?

Mötet kommer att äga rum den 14 januari kl 08.00-09.30 och kommer att genomföras via Teams. Anmäl dig formuläret här så får du därefter en länk till mötet. Om du har frågor får du gärna höra av dig till näringslivsutvecklare Ann-Catrin Skogström på ann-catrin.skogstrom@osteraker.se.
 

Program

  • Företagarna Österåker hälsar välkommen
  • Michaela Fletcher (M), kommunstyrelsens ordförande, om företagsklimatet
  • Kristina Eineborg, näringsliv- och utvecklingsdirektör, om tillväxten och näringslivsstrategin
  • Företagarna: Småföretagare är Österåkers välfärdsskapare Företagarna, Regionchef Thomas Byström belyser att småföretagare är Österåkers välfärdsskapare. På kommunal nivå står småföretagen för den största andelen av skatteintäkterna i 208 av Sveriges 290 kommuner. Det framgår av Företagarnas rapport Välfärdsskaparna 2020.
  • Svenskt Näringsliv: Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Varje år lämnar ungefär 60 000 företagare i Sverige ge sina synpunkter på attityderna till företagande, kommunens service och bemötande eller upphandling i den kommun där de verkar ges det lokala företagsklimatet en plats i debatten. Nathalie Johansson, näringspolitisk rådgivare på Svenskt näringsliv kommer att presentera det senaste enkätresultatet för Österåker kommun.