headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Företagarnas Digitala Mötesrum v.2

Årets första Digitala mötesrum kommer att bjuda på allt från en redogörelse för Sveriges vaccineringsplan till Företagarnas strategiska plan framåt inför 2021.

Vi har med oss Marie Morell regionråd med mycket god insyn och kunskap kring vaccineringsstrategin. Där på har vi med oss Företagarna samhällspolitiske chef Fredrik Östbom som skall ge oss en bild Företagarnas arbete framåt.

 

Marie Morell

Oppositionsråd, 2:e vice ordförande regionstyrelsen, Ledamot i Samverkansnämnden, Sydöstra sjukvårdsregionen, Ledamot i Sjukvårdsdelegationen, SKL

Marie har under coronapandemin haft en involverad roll i arbetet kring det strategiska arbetet att bekämpa och skapa så bra förutsättningar som möjligt utifrån hur pandemin har sett ut och utvecklat sig. Marie har god insyn och kunskap kring den nationella vaccineringsstrategin och kommer gå igenom detta med oss. 

 

Fredrik Östbom

Företagarnas samhällspolitiska chef

Fredrik har lång erfarenhet av opinions- och påverkansbete. Jag har bland annat arbetat åt tre tidigare moderata arbetsmarknadsministrar och två finanslandstingsråd i Stockholm. Han kommer närmast från Public Affairs-byrån Paues Åberg där jag arbetade som seniorkonsult. Började karriären på Riksbanken och Riksförsäkringsverket som ekonom. Fredrik kommer ta oss igenom Företagarnas övergripande arbete och mål för 2021.

 

Ingen hade trott att när vi initierade det digitala mötesrummet att det skulle komma att fortsätt in i 2021 men här är vi!

Vi kommer fortsätta med opåverkad styrka så länge läget kring Covid-19 fortfarande är högaktuellt och närvarande. Vi vet att det fortsatt kommer finnas frågor och ämnen som är intressanta att lyfta just för dig som företagare och medlem i företagarna. Vi kommer ha fokus på framåtsyftande ämnen som hjälper dig som företagare. Har du tips eller önskemål på ämne så är det bara att kontakta: robert.wallin@foretagarna.se  

Det digitala mötesrummet är ett samarrangemang mellan flera av Företagarnas regionkontor runt om i Sverige för tillsammans är vi starka!

 

När: fredagen 15/1, kl:11.00-12.00
Anmälan: Anmälan stängd.

Agenda:

11:00                  Robert Wallin hälsar välkomna och går igenom digitala förutsättningar samt agenda.

11:05                  Marie Morell – Pratar om den nationella vaccineringsstrategin

11:25                  Fredrik Östbom – Ger oss en bild av Företagarnas övergripande arbete för 2021  

11:45                  Oxana Iakimenko - Företagarnas juridiska rådgivning