headphones newspaper video-player

Företagarnas Digitala Mötesrum v15

Vart i hela världen är världen på väg! Vecka 15 kommer skilja sig lite från tidigare mötesrum och fokusera mer på inspiration och mindre på dialog med talaren utan mer av reflektion tillsammans, men som vanligt kommer det leda till en hel del nya och nyttiga tankar.

Den här gången får vi ta del av en föreläsning från Kairos Future med Erik Herngren som tar oss med på en resa fram i tiden sedan gör vi en kort reflektion kring vad detta kommer kunna innebära just för dig och din verksamhet.

Erik Herngren – Kairos Future
Vad är det som formar världen som håller på att växa fram just nu? Kan det vara så att pandemin knuffar världen till förändring? Erik Herngren är senior partner och strategisk rådgivare på Kairos Future och i den här föreläsningen bjuder han på intressanta och tankeväckande framtidsspaningar.

Hur ser det ut framåt med det digitala mötesrummet?
Vi kommer fortsätta med opåverkad styrka så länge läget kring Covid-19 fortfarande är högaktuellt och närvarande. Vi vet att det fortsatt kommer finnas frågor och ämnen som är intressanta att lyfta just för dig som företagare och medlem i företagarna. Vi kommer ha fokus på framåtsyftande ämnen som hjälper dig som företagare. Har du tips eller önskemål på ämne så är det bara att kontakta: robert.wallin@foretagarna.se  

Det digitala mötesrummet är ett samarrangemang mellan flera av Företagarnas regionkontor runt om i Sverige för tillsammans är vi starka!

När: Fredagen 16/4, kl:11.00-12.00
Anmälan: Anmälan stängd.

Agenda:

11:00                 Robert Wallin hälsar välkomna och går igenom digitala förutsättningar samt agenda.

11:05                 Erik Herngren – Vart i hela världen är världen på väg! (inspirationsföreläsning ca 45 min)

11.47                 Tid för gemensam reflektion i grupper.