headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Företagarnas Digitala Mötesrum v.38

Den här veckan blickar vi in i framtiden och nutiden med 2x Fredrik!

Hur ser Volvo Cars på hållbarhet och varför är det så viktigt? Artificiell Intelligens - Vad är det och Varför behöver du bry dig?

  • Fredrik Isakson från Volvo cars Fredrik Isakson är ny försäljningsdirektör på Volvo Car Sverige. Han kommer närmast från tjänsten som chef för företagsförsäljning, affärsutveckling och försäljning servicemarknad. Kommer tala om Volvos hållbarhetsarbete och hur det tänker kring det arbetet och vad det betyder för bolaget nu och i framtiden.

  • Fredrik Heintz, biträdande professor och AI-forskare vid Linköpings universitet.

Artificiell Intelligens - Vad är det och Varför behöver du bry dig?

Självkörande bilar, intelligenta robotar och datorer som kan lära sig besegra mästarna i Go – nyss var det science fiction-fantasier, nu förändras vår vardag och våra förväntningar på tekniken. I det här föredraget presenteras hur läget ser ut idag, hur det påverkar oss och hur vi kan dra nytta av de nya möjligheterna.


Det digitala mötesrummet kommer att fortsätta så länge läget kring Covid-19 fortfarande är högaktuellt och närvarande. Vi tror vi att det fortsatt kommer finnas frågor och ämnen som är intressanta att lyfta just för dig som är medlem i Företagarna. Vi kommer ha fokus på framåtsyftande ämnen som hjälper dig som företagare. Har du tips eller önskemål på ämne så är det bara att kontakta: robert.wallin@foretagarna.se  

Det digitala mötesrummet är ett samarrangemang mellan flera av Företagarnas regionkontor runt om i Sverige för tillsammans är vi starka!

Mötet avslutas med en jurist som delar med sig av aktuella juridiska frågor och utmaningar.

När: Fredag 18/9, kl:11.00-12.00
Anmälan:  Anmälan stängd.

 

Agenda

11:00                 Frida Boklund kort inledning

11:05                 Fredrik Isakson från Volvo cars Fredrik Isakson är ny försäljningsdirektör på Volvo Car Sverige.

11:25                 Fredrik Heintz, biträdande professor och AI-forskare vid Linköpings universitet.

11:50                 En av Företagarnas jurister berättar om de senaste i den juridiska rådgivningen, samt svara på frågor.

Mer information samt inloggningsuppgifter kommer innan tillfället äger rum.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap