headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Julgransplundring hos Lidingönaprapaterna

27 jan 2020, 19:00-21:00
Plats: Stockholmsvägen 97
Vi gör ett besök hos ett Lidingöföretag och passar på att ses för att starta året tillsammans.

Du kommer att få höra om Lidingönaprapaternas fantastiska företagsresa och vi äter lite gott och minglar ett par timmar efter jobbet. 

Anmäl dig i vårt formulär här nedan så ses vi på Stockholmsvägen 97, klockan 19:00 – 21:00. 

Anmäl dig här

Är du medlem i Företagarna?
Så hanterar Företagarna Lidingö dina personuppgifter 

Företagarna Lidingös behandling av dina personuppgifter

Dina uppgifter samlas in för att Företagarna Lidingö ska kunna hantera anmälan och ditt deltagande i eventet. Dina uppgifter kommer också att användas för marknadsföring av liknande event och medlemskap i Företagarna. Om du lämnat någon känslig personuppgift i rutan Övrigt ska du även skriva att du samtycker till behandling av den uppgiften.

De uppgifter som samlas in är namn, e-postadress, telnr, företag, organisationsnummer, ev. medlemskap i Företagarna och ev. önskan om mer information om medlemskap samt ev. övrigt/specialkost.

Behandlingen av personuppgifterna sker efter en intresseavvägning där Företagarnas behov av att hantera dina personuppgifter för kunna genomföra eventet och marknadsföra liknande event och medlemskap i Företagarna anses väga tyngre än ditt behov av personlig integritet för lämnade uppgifterna. Alla uppgifter raderas senast ett år efter eventets genomförande, men kan raderas tidigare. I den mån uppgifterna överförts till annat system, t.ex. Företagarnas medlemsregister, kommer de att behandlas i systemet så länge de behövs för det ändamål som är skäl till behandling i det systemet, t.ex. medlemskap i Företagarna.

Företagarna Lidingö tar hjälp i sin hantering av anmälningar m.m. av Företagarna Stockholms län AB och Företagarna Sverige Service AB. Företagarna Lidingö lämnar också ut uppgifterna till samarbetspartner för eventet. 

Vill du använda din rätt till rättelse, radering, begränsning av behandlingen och invända mot behandlingen ska du kontakta personuppgiftsansvarig Företagarna Lidingö. Du har även rätt att klaga på Företagarna Lidingös behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig är Företagarna Lidingö, ordförande Katarina Palmstierna når du på telnr 070-577 65 12 eller katarina@palmstierna.com.

Har du frågor gällande Företagarna Sveriges hantering av personuppgifter, vänligen kontakta Karin Berggren telnr 08 406 17 41Varmt välkommen!

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap