headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare

Välkommen på Företagarlunch

20 feb 2020, 11:30-13:00
Plats: Mollys Sportbar i Scaniarinken
Välkomna på lunch och träffa andra företagare och personer intresserade av företagsfrågor. I samarbete med Destination Södertälje så är även lunchen kostnadsfri!

Datum: 20 februari
Tid: 11:30-13:00
Plats: Mollys Sportbar i Scaniarinken

Anmälan
Det är viktigt att du anmäler dig till lunchen. Du anmäler dig i formuläret nedan. Lunchen är kostnadsfri.

Anmäl dig här

Är du medlem i Företagarna?
Så hanterar Företagarna Södertälje-Nykvarn dina personuppgifter 

Företagarna Södertälje-Nykvarn behandling av dina personuppgifter

Dina uppgifter samlas in för att Företagarna Södertälje-Nykvarn ska kunna hantera anmälan och ditt deltagande i eventet. Dina uppgifter kommer också att användas för marknadsföring av liknande event och medlemskap i Företagarna. Om du lämnat någon känslig personuppgift i rutan Övrigt ska du även skriva att du samtycker till behandling av den uppgiften.

De uppgifter som samlas in är namn, e-postadress, telnr, företag, organisationsnummer, ev. medlemskap i Företagarna och ev. önskan om mer information om medlemskap samt ev. övrigt/specialkost.

Behandlingen av personuppgifterna sker efter en intresseavvägning där Företagarnas behov av att hantera dina personuppgifter för kunna genomföra eventet och marknadsföra liknande event och medlemskap i Företagarna anses väga tyngre än ditt behov av personlig integritet för lämnade uppgifterna. Alla uppgifter raderas senast ett år efter eventets genomförande, men kan raderas tidigare. I den mån uppgifterna överförts till annat system, t.ex. Företagarnas medlemsregister, kommer de att behandlas i systemet så länge de behövs för det ändamål som är skäl till behandling i det systemet, t.ex. medlemskap i Företagarna.

Företagarna Södertälje-Nykvarn tar hjälp i sin hantering av anmälningar m.m. av Företagarna Stockholms län AB och Företagarna Sverige Service AB. Företagarna Södertälje-Nykvarn lämnar också ut uppgifterna till samtliga samarbetspartner för eventet. 

Vill du använda din rätt till rättelse, radering, begränsning av behandlingen och invända mot behandlingen ska du kontakta personuppgiftsansvarig Företagarna Södertälje-Nykvarn . Du har även rätt att klaga på Företagarna Södertälje-Nykvarn s behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig är Företagarna Södertälje-Nykvarn. Ni når föreningen på här.

Har du frågor gällande Företagarna Sveriges hantering av personuppgifter, vänligen kontakta Karin Berggren telnr 08 406 17 41
Varmt välkommen

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap