headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Näringslivsfrukost på Waxholms Hotell

Välkommen till stadens frukost på Waxholms Hotell 20 februari kl 07.30.

Företagarna Vaxholm och Helena Fond från presenterar nya siffror på småföretagens betydelse för kommunens skatteintäkter. Anmälan till naringsliv@vaxholm.se, senast 18 februari .

Företagarfakta 2020

Företagarnas rapportserien Företagarfakta 2020 ger unik inblick i det lokala företagsklimatet i Sveriges samtliga 290 kommuner. Läs rapporten för Vaxholms kommun här.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap