headphones newspaper video-player

Välkommen till Frukostakademin

6 sep 2019, 07:30-09:30
Plats: Nacka Strandsmässan
Frukostakademin 6 September: Jakten på känslan – konsten att skapa meningsfulla upplevelser.

Morgonen inleds av Nacka kommuns stadskreatör Fredrika Friberg som berättar om mural-målningsfestivalen Wall Street Nacka. Konstnärer och kreatörer från hela världen deltar i förvandlingen av det offentliga rummet i Nacka och skapar ett gigantiskt utomhusgalleri. Läs även mer om detta på wallstreetnacka.com.

Morgonens huvudtalare Arvid Axland tar sedan över och fortsätter prata om upplevelser som kan påverka.

Arvid är grundare till upplevelse- och reklambyrån Pool, och författare till boken Jakten på känslan – konsten att skapa meningsfulla upplevelser.

Människors syn på vad som är viktigt i relationen till företag håller på att förändras i grunden menar Arvid, och för att skapa värde för kunder och medarbetare behövs något mer än en bra produkt. Hur kan man aktivera det värdet och skapa emotionella band med de människor som är viktiga för oss, såväl i tanken som i handling?

Plats: Nacka Strandsmässan
Frukost står serverat från 07.30.

Se hela programmet och anmäl dig här!


Välkommen till Frukostakademin Nacka Värmdö!

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap