headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Välkommen på Företagarlunch

10 dec 2019, 11:30-13:00
Plats: Mollys Sportbar i Scaniarinken
Välkomna på lunch och träffa andra företagare och personer intresserade av företagsfrågor. I samarbete med Destination Södertälje så är även lunchen kostnadsfri!

Datum: 10 december
Tid: 11:30-13:00
Plats: Mollys Sportbar i Scaniarinken

Anmälan
Det är viktigt att du anmäler dig till lunchen genom vårt formulär här nedan. Lunchen är kostnadsfri.

Anmäl dig här

Är du medlem i Företagarna?
Så hanterar Företagarna Södertälje-Nykvarn dina personuppgifter 

Företagarna Södertälje-Nykvarns behandling av dina personuppgifter

Dina uppgifter samlas in för att Företagarna Södertälje-Nykvarn ska kunna hantera anmälan och ditt deltagande i eventet. Dina uppgifter kommer också att användas för marknadsföring av liknande event och medlemskap i Företagarna. Om du lämnat någon känslig personuppgift i rutan Övrigt ska du även skriva att du samtycker till behandling av den uppgiften.

De uppgifter som samlas in är namn, e-postadress, telnr, företag, organisationsnummer, ev. medlemskap i Företagarna och ev. önskan om mer information om medlemskap samt ev. övrigt/specialkost.

Behandlingen av personuppgifterna sker efter en intresseavvägning där Företagarnas behov av att hantera dina personuppgifter för kunna genomföra eventet och marknadsföra liknande event och medlemskap i Företagarna anses väga tyngre än ditt behov av personlig integritet för lämnade uppgifterna. Alla uppgifter raderas senast ett år efter eventets genomförande, men kan raderas tidigare. I den mån uppgifterna överförts till annat system, t.ex. Företagarnas medlemsregister, kommer de att behandlas i systemet så länge de behövs för det ändamål som är skäl till behandling i det systemet, t.ex. medlemskap i Företagarna.

Företagarna Södertälje-Nykvarn tar hjälp i sin hantering av anmälningar m.m. av Företagarna Stockholms län AB och Företagarna Sverige Service AB. Företagarna Södertälje-Nykvarn lämnar också ut uppgifterna till samarbetspartner för eventet. 

Vill du använda din rätt till rättelse, radering, begränsning av behandlingen och invända mot behandlingen ska du kontakta personuppgiftsansvarig Företagarna Södertälje-Nykvarn. Du har även rätt att klaga på Företagarna Södertälje-Nykvarns behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig är Företagarna Södertälje-Nykvarn. Föreningen når du på sodertaljenykvarn@foretagarna.se

Har du frågor gällande Företagarna Sveriges hantering av personuppgifter, vänligen kontakta Karin Berggren telnr 08 406 17 41Varmt välkommen!

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap