headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Vi bjuder in till invigning av nya kansliet och glöggmingel

11 dec 2019, 16:00-19:00
Plats: Veddestavägen 19 Atriumgården
Företagarna Järfälla bjuder in till invigning av nya kansliet och glöggmingel.

Välkommen på öppet hus den 11 december från kl 16:00 till kl 19:00. Plats: Veddestavägen 19  Atriumgården. Vid frågor kontakta Eva på tfn 070-770 24 00. 

För att vi ska veta hur många som kommer att delta ber vi dig att anmäla dig i vårt formulär nedan. Vi välkomnar både medlemmar och icke medlemmar.

Anmäl dig här

Är du medlem i Företagarna?
Så hanterar Företagarna Järfälla dina personuppgifter 

Företagarna Järfällas behandling av dina personuppgifter

Dina uppgifter samlas in för att Företagarna Järfälla ska kunna hantera anmälan och ditt deltagande i eventet. Dina uppgifter kommer också att användas för marknadsföring av liknande event och medlemskap i Företagarna. Om du lämnat någon känslig personuppgift i rutan Övrigt ska du även skriva att du samtycker till behandling av den uppgiften.

De uppgifter som samlas in är namn, e-postadress, telnr, företag, organisationsnummer, ev. medlemskap i Företagarna och ev. önskan om mer information om medlemskap samt ev. övrigt/specialkost.

Behandlingen av personuppgifterna sker efter en intresseavvägning där Företagarnas behov av att hantera dina personuppgifter för kunna genomföra eventet och marknadsföra liknande event och medlemskap i Företagarna anses väga tyngre än ditt behov av personlig integritet för lämnade uppgifterna. Alla uppgifter raderas senast ett år efter eventets genomförande, men kan raderas tidigare. I den mån uppgifterna överförts till annat system, t.ex. Företagarnas medlemsregister, kommer de att behandlas i systemet så länge de behövs för det ändamål som är skäl till behandling i det systemet, t.ex. medlemskap i Företagarna.

Företagarna Järfälla tar hjälp i sin hantering av anmälningar m.m. av Företagarna Stockholms län AB och Företagarna Sverige Service AB. Företagarna Järfälla lämnar också ut uppgifterna till samarbetspartner för eventet. 

Vill du använda din rätt till rättelse, radering, begränsning av behandlingen och invända mot behandlingen ska du kontakta personuppgiftsansvarig Företagarna Järfälla. Du har även rätt att klaga på Företagarna Järfällass behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig är Företagarna Järfälla. Föreningen kan du nå på jarfalla@foretagarna.se.

Har du frågor gällande Företagarna Sveriges hantering av personuppgifter, vänligen kontakta Karin Berggren telnr 08 406 17 41.


Varmt välkommen,
Styrelsen

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap