headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare

Småföretagare med gröna lösningar - vill du ha hjälp att växa?

24 apr 2019, 12:00-13:30
Plats: Lidingö stadshus, ingång via Lejonvägen 15
Nu bjuder Lidingö stad och Företagarna Lidingö i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH in till ett lunchseminarium där du får inspiration om hur du som litet eller medelstort företag kan ha nytta av satsningar på miljö och hållbarhet. Du får också veta mer om hur Grön BoStad Stockholm kan bidra till ditt företags tillväxt och utveckling.

Välkommen på lunchseminarium!

Tid: 24 april kl. 12-13.30
Plats: Lidingö stadshus, ingång via Lejonvägen 15
Anmälan: Anmäl dig i vårt formulär, senast den 18 apri

Grön BoStad Stockholm hjälper
Grön BoStad Stockholm hjälper små och medelstora företag att växa och skapa affärsnytta, genom stöd till miljö- och hållbarhetsarbete. Detta EU-finansierade projekt bidrar till en hållbar stadsutveckling i hela Stockholmsregionen. Exempel:

Matchning med forskare och studenter vid KTH
Företag kan få stöd i sitt miljö- och hållbarhetsarbete genom samarbete med forskare och studenter vid KTH.

Test av innovationer och nya lösningar i verklig boendemiljö
Företag kan testa nya innovationer i verklig bostadsmiljö, med fokus på lösningar inom dagvattenhantering, avfall och energi. 

Stöd för verifiering av hållbarhet och miljönytta
Verifieringen från en oberoende part syftar till att skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling i företaget. 
 
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap