headphones newspaper video-player

Sthlm Open Space - Från en företagare till en annan

14 nov 2018, 16:30-19:00
Plats: Rådmansgatan 40, 3 tr, Stockholm
Som egenföretagare fylls vardagen av oändligt många beslut som ska tas. Att träffa andra företagare och dela sina erfarenheter kan vara oerhört värdefullt. Därför har vi på Företagarna Stockholms stad startat Stockholm Open Space.

Stockholm Open Space är ett forum för dig som vill diskutera dina utmaningar med andra företagare och lära av andras misslyckanden och framgångar. Varje träff fokuserar på ett antal aktuella ämnesområden. Du väljer ut ett eller två som känns mest relevanta för dig, och placeras i en grupp med andra som har valt samma ämne. 

Open Space är en mötesmetod och den syftar till att skapa delaktighet och inspiration att hitta lösningar på dina utmaningar. Varje samtal leds av en facilitator vars uppgift är att se till så att alla kommer till tals. Ingen gång blir den andra lik eftersom gruppen styr innehållet. 

Diskussionsämnen den 14 november

följt av exempel på frågor som skulle kunna diskuteras

Offentlig upphandling
Idag är kraven på offentlig upphandling höga med bl a lägsta pris nivå. Vad ska man tänka på vid anbudsförfarandet? Kan vi vara flera småföretagare som samlas under ett paraply för att vinna ett anbud?

Sociala medier
Vilka sociala medier finns och är lämpliga för oss företagare att marknadsföra oss i och dela med oss i olika nätverk?

Ledarskap
Vad innebär det att både äga och ensam leda företaget och samtidigt utöva ledarskapet inom många områden som t ex inköp, produkt/tjänsteutveckling, marknadsföring osv?

Försäljning
Alla måste sälja men hur gör man det på bästa sätt? Är det svårt att sälja på webben? Är ett nej alltid ett nej?

Ditt Varumärke/Immaterialrätt
Hur viktigt är det med ett starkt varumärke? Hur vet jag att jag inte begår intrång i andras rättigheter? Hur ska man kan tänka kring kännetecken och andra tillgångar, vad bör registreras? 

Varmt välkomna!

Styrelsen Företagarna Stockholms stad 

Praktisk information kring träffen 

Program

16.30 - Registrering, sallad och introduktion 
17.15 - Pass 1
18.00 - Kaffepaus
18.15 - Pass 2
19.00 - Slut

Tid, plats och anmälan...

Datum: 14 november 2018
Tid: 16.30-19.00
Plats: Företagarna, Rådmansgatan 40 i Stockholm
Anmälan: Via formuläret intill. Sista dag för anmälan till denna träff är den 7 november.
Kostnad: Kostnadsfritt för medlemmar och en gäst. Vi bjuder på enklare förtäring och kaffe under kvällen. 
Ev. avanmälan: Senast sista anmälningsdatum till Mette Pagling.

OBS! Eventuell frånvaro utan avanmälan eller avanmälan senare sista anmälningsdatum debiteras med en no show avgift om 495 kronor exklusive moms.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD