headphones newspaper video-player

Välkommen på politikerdebatt

22 maj 2018, 18:30-20:30
Plats: Ansgarskyrkan
Vår förra politikerdebatt blev en succé och nu bjuder vi in till en ny kvällsdebatt med temat: Lidingös kommunikationer.

Datum: 22 maj 
Tid: 18.30-20.30 
Plats: Ansgarskyrkan
- Anmäl dig till vår politikerdebatten i vårt formulär!

• Hur ser målbilden ut för nästa mandatperiod vad gäller Lidingös framtida position i Stockholmsregionen 
• Hur ser framtidens kommunikationer ut på Lidingö?
• Lidingös kommunikationer idag - var ligger problemen?
• Lidingöbanan till centrum eller inte?
• Centrum som kommunikationsnod eller inte?
• Fungerar våra busslinjer idag?
• Hur kan vi på kort sikt skapa en Ringlinje?
• Hur kan sjötrafiken utvecklas och vad är på gång?
• Hur förbättra trafiken på Södra Kungsvägen?
• Vad kan göras för att realisera Spårväg City?
• Hur kan vi bli av med trängselskatten?

Se hela inbjudan i större format här!

Varmt välkommen!

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD