headphones newspaper video-player

Småföretagsbarometern 2018

11 jun 2018, 16:00-17:00
Plats: Järvaveckan, Spånga IP, Solhems hagväg 2, Stockholm
Varmt välkommen när Företagarna i samarbete med Swedbank och Sparbankerna presenterar årets Småföretagsbarometer.

Under seminariet kommer resultatet i undersökningen att kommenteras av Jennie Nilsson, ordförande Näringsutskottet (S),  Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson (L) samt av företagarna Emelie Smidt, Social Media Lab och Lena Törner, grundare av MacoMedia AB, MATRONA & PATRONA.

Småföretagsbarometern är en konjunkturundersökning som redovisar hur Sveriges småföretag uppfattar det ekonomiska läget och deras förväntningar om den närmaste framtiden. Sedan 1990 har småföretag skapat fyra av fem jobb och de är viktiga som motor i samhället och för att skapa arbetstillfällen. Hur det går för småföretagen är därför av stor betydelse för den svenska välfärden. 

Günther Mårder, Företagarna, och Johan Kreicbergs, Swedbank, ger ett smakprov på vad som väntar när Småföretagsbarometern presenteras.

I år genomförs presentationen av Småföretagsbarometern under ett seminarium på Järvaveckan i Stockholm.

Tid: Måndag 11 juni, klockan 16:00 - 17.00 (Insläpp från 15.30).
Plats: Spånga IP, Solhems hagväg 2, Stockholm

Insläpp sker från 15:30.

Mer information och kontakt:

Philip Thunborg, projektledare, Företagarna
0707-88 74 76
philip.thunborg@foretagarna.se

Åsa Ahlin, PR Manager Företag, Swedbank
0702-82 68 61
asa.ahlin@swedbank.se

Om Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern är Sveriges största konjunkturundersökning inriktad speciellt på småföretag och har genomförts sedan 1985. Barometern är Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Småföretagsbarometern publiceras en gång om året.

Undersökningen omfattar ca 4 000 företag inom det privata näringslivet med 1-49 anställda. Det är alltså företagarnas egen uppfattning om konjunkturläget som kommer till uttryck i redovisade index för konjunkturen. Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att vi kan analysera utvecklingen både på bransch – och länsnivå. Intervjuerna har gjorts i samarbete med Novus.

I media: Företag hindras växa på grund av personalbrist (SVT 2017), Brist på arbetskraft ett växande problem för småföretagare (DI 2017), Småföretagare fortsatt optimistiska (SvD 2016), Personalbrist hotar småföretagen (GP 2016).

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD