podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Tema kompetensförsörjning – hur löser vi problemen?

12 jun 2023, 09:00-12:00
Plats: Mind Park, Penthouse, Helsingborg 
När vi frågar företagare vad deras främsta tillväxthinder är får vi år efter år får vi samma svar: Bristen på personal med rätt kompetens. Hur löser vi då problemen som finns med kompetensförsörjningen?

Varje år presenterar Företagarna rapporten Småföretagsbarometern där vi undersöker företagsklimatet. Vi kartlägger var småföretagen ser att det finns störst möjligheter och mest problem förknippade med att starta, driva och utveckla företag. Och varje år återkommer kompetensförsörjningen som ett växande problemområde.

Därför vill vi nu samla experter från olika håll till ett samtal med såväl politiker som arbetsgivare och arbetstagare i syfte att belysa och tackla de problem som finns med kompetensförsörjningen idag. 

En panel bestående av bland annat

Anna Jähnke, Regionala utvecklingsnämnden, Ordförande
Diana Sendlak Brundin, Ledarskapskonsult Kvalitencia
Caroline Höstgren, Handelskammaren
Claes Magnusson, rektor Malmö Yrkeshögskola
Emma Frank Landgren, Arbetsmarknadsförvaltningen, Helsignborg stad

kommer att föra diskussioner med publiken. Paneldiskussionerna modereras av en expert från Företagarna och samtliga deltagare kommer ges möjlighet att uttrycka sina tankar. 

När den senaste versionen av Småföretagsbarometern släpptes framgick det att arbetskraftsbrist kvarstår som det största tillväxthindret. En lågkonjunktur hindrar inte företagen från att se goda möjligheter att expandera och är kanske nödvändigt för att på sikt säkra företagets överlevnad.

Sex av tio företag ser goda möjligheter att expandera, vilket är i linje med det historiska genomsnittet. Arbetskraftsbristen är dock fortfarande en stor utmaning för många företag. En tredjedel uppger att bristen på lämplig arbetskraft är det största tillväxthindret för företagets expansion. Svårigheter att rekrytera arbetskraft är ett hinder som samtliga branscher upplever. Företagarna vittnar om att kompetensbristen är stor och att de värderar sina anställda högt. Så var klämmer skon? 

Det, och mycket mer kommer vi presentera och diskutera under förmiddagen som börjar med lansering av den senaste versionen av Småföretagsbarometern och följs av panelsamtal. 

Tidsplan: 

09.00: Drop-in fika                                                            
09.30: Presentation av Småföretagsbarometern i samarbete med Swedbank 
10.00-11.45: Panelsamtal - Vilka åtgärder behövs för att lösa kompetensbehovet framöver? 
12:00 Lunch och avslutning för de som önskar 

Plats: Mind Park, penthouse, Helsingborg 

Datum: 12 juni 

Anmälan sker via formulär till höger, mobil scrolla ner, senast den 8 juni.

Varmt välkommen!

//Företagarna Region Syd

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.