podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

Tolv kommuner för ett bättre näringsliv

26 apr 2023, 08:00-09:30
Plats: Företagarna Lund, Bredgatan 5, 222 21 Lund
Tolv kommuner för ett bättre näringsliv

”Hur kan tolv kommuner med vitt skilda förutsättningar arbeta tillsammans för att skapa Sveriges bästa näringslivsklimat?

Följ med på MalmöLundregionens spännande resa som innehåller både visionsarbete och unika satsningar med konkreta verktyg för att förbättra företagsklimatet som rönt uppmärksamhet såväl i Skåne som resten av Sverige.

Vi får lyssna till Sebastian Drott som är projektledare för projektet Tillväxt Malmö-Lund regionen. Projektet går mot sitt slut och vi får nu ta del av hur arbetet framskridit. 

Projektet har fyra huvudaktiviteter som löper parallellt under hela projekttiden.

Den första aktiviteten fokuserar på förbättrad kommunservice gentemot företag och den andra på att locka fler företagsetableringar till regionen.

I den tredje aktiviteten utreds hur utbud av tillgänglig kompetens på ett systematiskt sätt kan matchas bättre med näringslivets och de mindre kommunernas behov, såväl med fokus på att bemanna bristyrken som inte kräver högre utbildning, som att stärka mindre orters tillgång till högutbildad arbetskraft.

Den fjärde aktiviteten är inriktad på nyföretagande och ämnar utforma bättre rutiner och system i MLR för att fånga upp och stötta personer som vill starta nya företag.

VÄLKOMNA!

 

MalmöLundregionen är ett strategiskt samarbete mellan kommunerna Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge.  År 2035 är målsättningen att MalmöLundregionen är hållbar och sammankopplad storstadsregion med Sveriges bästa livsmiljö och näringslivsklimat. Med gemensamma krafter samarbetar kommunerna inom MalmöLundregionen för att genomföra insatser som vidareutvecklar regionen ur ett helhetsperspektiv.

Samarbetet strävar efter att utveckla regionens attraktivitet för såväl invånare som näringsliv. Tillsammans tar MLR fram gemensamma strategier, lyfter upp hela regionens styrkor och bredd samt samarbetar i praktiska frågor.

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.