podcast news play företagaren I media förmån faq

Inbjudan - kom och diskutera den skånska energiutmaningen med Kraftringen!

29 sep 2022, 18:00-20:00
Plats: Hörbysalen, kommunhuset, Hörby
Hösten är här med färg och form, men det stundar dystra tider vad gäller prisutveckling och inflation. Ni är många som är oroliga och som har frågor, något som vi tar på stort allvar. Vi vet att inbjudan avser en tidpunkt som ligger nära i tiden, men vi tror samtidigt att intresset är högt. Vi bjuder på lite kvällsfika och hoppas att ni har möjlighet att närvara.

Kriget i Ukraina har lett till att sanktioner införts mot Ryssland, vilket kommit att blotta det starka energiberoende gentemot Ryssland som flera europeiska länder (exempelvis Tyskland) har.

Sanktionerna har inneburit att inköpet av ryska råvaror och rysk energi kraftigt begränsats. Ryssland har i sin tur svarat på sanktionerna genom att i flera fall frångå de avtal om leveranser som redan var på plats.

Detta tillsammans med andra faktorer, exempelvis en tillfällig 50-procentig minskning av Frankrikes förmåga att producera kärnkraft, har lett till att priserna på olika energislag kommit att rusa. Sveriges avveckling av kärnkraft har delvis bidragit till den höga prisbilden och prisvolatilitet, liksom det faktum att energipriserna i södra Sverige är beroende av de exportpriser som sätts på elbörsen Nord Pool.

Energipriserna hade kanske kunnat hanteras lättare om de inte sammanföll med andra prishöjningar på exempelvis insatsvaror såsom konstgödsel (som till stor del importeras från Ryssland), och stål.

Prishöjningarna har lett till hög inflation vilken motverkas genom kraftiga räntehöjningar, vilket leder till dyrare priser i alla led. Sviktande logistikkedjor i kölvattnet av pandemin gör inte heller saken bättre, även om viss återhämtning inom detta segment kan skönjas.

Ni är många som är oroliga och som har frågor, något som vi tar på stort allvar.

Som ett stöd i denna tid vill vi bjuda in till ett snabbt sammankallat möte med Kraftringen. Målet med mötet är att ge information kring energimarknaden och dess utveckling med handfasta råd och tips till företag.

NÄR: Torsdagen den 29 september kl. 18:00.
VAR: Hörbysalen, kommunhuset, Hörby

Några frågor som kommer att stå i centrum: 
• Hur ser den aktuella situationen ut på energimarknaden i Sverige?
• Varför är det brist på el och gas i Skåne?
• Vad bestämmer priserna?
• Vilken utveckling behövs på kort och lång sikt?
• Vad kan företagen göra för att bli mer hållbara och energieffektiva?
• Vilka framtidssatsningar görs för att gynna det skånska näringslivet?

Medverkande från Kraftringen:
• Marie Liljewall, affärsutvecklare el- och gashandel.
• Olle Eliasson, verksamhetshetschef strategi.

Som sagt... Vi vet att inbjudan avser en tidpunkt som ligger nära i tiden, men vi tror samtidigt att intresset är högt. Vi bjuder på lite kvällsfika och hoppas att ni har möjlighet att närvara.

Anmäl dig här: https://business.updatesystem.se/horby/event-details/5796

//Företagarna Hörby

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.