podcast news play företagaren I media förmån faq

Inbjudan till Årsmöte med Företagarna Malmö

1 mar 2022, 18:00
Plats: Företagarnas lokal, Baltzarsgatan 12, 211 36 Malmö
Välkommen till Företagarna Malmös Årsmöte den 1 mars 2022!

Plats: Fysiskt möte i Företagarnas lokal, Baltzarsgatan 12, 211 36 Malmö 
Datum: 1 mars 2022
Tid: 18:00

Vi bjuder på en bit mat!

Företagarna Malmö bjuder in till årsmöte och vi hoppas att du har möjlighet att delta. Längst ner hittar du årsmöteshandlingarna och de som ännu inte finns här kommer att publiceras senast två veckor innan mötet.

Varmt välkommen med din anmälan till Årsmötet via formuläret till höger senast den 22 februari 2022. 

Alla medlemmar i föreningen har en röst. 

Varmt välkommen!

Annika Rickard
Ordförande Företagarna Malmö

Handlingar (övriga handlingar mailas ut efter anmälan)

Förslag till dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötesordförande och sekreterare
 3. Godkännande av röstlängd
 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 5. Fråga om årsmötet utlysts enligt stadgarna
 6. Godkännande av dagordning
 7. Presentation av styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Presentation av resultat- och balansräkning
 9. Presentation av revisorernas berättelse
 10. Beslut om resultat- och balansräkning samt uppkommet resultat
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 12. Behandling av och beslut om motioner från medlemmar
 13. Behandling av och beslut om styrelsens ärenden
 14. Presentation av styrelsens verksamhetsplan och kongressens beslut om medlemsavgift
 15. Beslut om eventuellt arvode till styrelsen enligt de riktlinjer som beslutats av kongressen
 16. Val av styrelsens ordförande och eventuellt vice ordförande
 17. Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter och beslut om deras mandattid
 18. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter
 19. Val av en eller två revisorer och minst en revisorssuppleant för ett år. Det ska framgå avprotokollet om revisorerna är förtroendevalda revisorer/lekmän eller auktoriserade
 20. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen och beslut om deras mandattid
 21. Val av valberedning och sammankallande i valberedningen
 22. Val av ombud och ersättare till nationella föreningens årsmöte 28 maj
 23. Val av ombud och ersättare till stämma i det regionala servicebolaget alternativt till Företagarna Föreningsbolag AB
 24. Annat ärende som ankommer på årsmötet
 25. Årsmötets avslutande

//Styrelsen Företagarna Malmö

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.