podcast news play företagaren I media förmån faq

Webinar om stöd för korttidsarbete

27 okt 2021, 12:00-12:45
Plats: Teams
RiksDigitalt
Tillväxtverket och Företagarna bjuder in till gemensamt webseminarium om stöd för korttidsarbete.

På seminariet kommer vi bland annat att gå igenom tre punkter som är viktiga för dig som har eller vill söka stöd till korttidsarbete:

  • Den tredje november öppnar ansökan om stöd till korttidsarbete för perioden juli-september. Vi går igenom hur du söker stödet och vad som är viktigt för dig som företagare att tänka på.
  • Den första oktober öppnade ansökan till det ordinarie stödet för korttidsarbete. Det ordinarie stödet skiljer sig från stödet som gällt under pandemin, bland annat infaller en karens för vissa företag som haft krisstöd. Vi reder ut skillnaderna mellan stöden och vem som kan söka vad.
  • Vid årsskiftet införs nya regler för begäran om ny avstämning. Företag som missat en avstämning kan då begära en ny avstämning och på så sätt eventuellt slippa återbetala stödet i sin helhet. Vi förklarar vilka som kan ansöka om detta.

Du som företagare kommer att ha möjlighet att ställa dina frågor till både Tillväxtverket och Företagarnas experter under webinariets gång. Företagare får gärna inkomma med frågor i förväg. Frågor som kommer in under webinariet kommer självklart att besvaras utifrån bästa förmåga. Observera att vi inte kan besvara frågor om enskilda ärenden. 

Medverkar gör Laura Brandell Tham, Tillväxtverket, Günther Mårder, VD Företagarna, Lise-Lotte Argulander, expert arbetsrätt Företagarna. 

Även företagare som ännu inte är medlem i Företagarna är välkomna att deltaga. 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.