headphones newspaper video-player

Samtal om kompetensförsörjning

27 maj 2021, 13:30-14:30
RiksDigitalt
Under våren 2021 genomför Företagarna en satsning på att fördjupa kunskaperna i branschförbundens och medlemsföretagens behov av kompetens, kompetensutveckling och olika utbildningar. Företagarna har under våren genomfört en rad olika insatser som enkätundersökning, panelfrågor och intervjuer. Vi vet att frågan om kompetens är viktig för branschförbunden och ni har också värdefull kunskap som vi vill fånga in i arbetet.
För att få en bild av företagens behov av kompetens, kompetensutveckling och utbildningar bjuder vi in till ett samtal om kompetensförsörjning torsdag den 27 maj kl. 13.30-14.30. Mötet kommer ledas av Catharina Bildt Grape som ansvarar för projektet hos Företagarna. Ni får gärna fundera över frågorna medan inför mötet så vi kan fånga in så mycket information som möjligt men också lyssna in vilka förändringar ni vill se.  
 
1. Hur ser behovet av kompetens och kompetensutveckling ut i din bransch? (Uppskatta hur många inom din bransch som behöver kompetensutvecklas. Tänk igenom om det finns tillgång till relevant kompetensutveckling inom er bransch, saknar du något? Vilken utbildning saknas?)
2. Vilka åtgärder eller förändringar anser du behövs för att kompetensutveckling ska ske/fungera bättre?
 
Vi hoppas ni vill vara med och bidra till nya, skarpa förslag om företagens behov av kompetens, kompetensutveckling och utbildning.  
 
Varmt välkomna!
 

Intresseanmälan

Vill du delta på träffen? Eller har du några frågor ni vill att vi fokuserar på eller goda exempel som ni har använt er av för att locka eller öka lojaliteten hos era medlemmar? 

Hör av er direkt till lina.skandevall@foretagarna.se eller mathias.mellgren@foretagarna.se

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.