headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Inspirationsseminarier för förtroendevalda

21 jan 2021, 08:30-09:15
Plats: Teams
RiksDigitalt
Välkommen till Inspirationsseminarierna, varje månad för dig som är förtroendevald i Företagarna.

21 januari - allt inför årsmötet och verksamhetsplaneringen 

Hur gör man ett digitalt årsmöte? Vilken verksamhet kan vi planera för när det fortfarande är så osäkert? Du får tips och råd för hur du gör själva årsmötet och också hur du använder mallen för verksamhetsplan och fyller den med en bra verksamhet. 
Medverkande: Ulrika Rönström och Liisa Mast

 

Vad är inspirationsseminarier?

Inspirationsseminarierna ger dig som är förtroendevald kunskaper och inspiration som du behöver för att göra skillnad i ditt uppdrag. Du får ta del av den best practice och de verktyg som vi har till ditt förfogande. Du kan vara med varje gång eller på de serminarier som tar upp ett ämne som intresserar just dig. 

Inspirationsseminarierna hålls på Teams. Vi inleder med en föreläsning inom det aktuella temat och sedan finns möjlighet att ställa frågor i chatten.  Medverkande är Företagarnas medarbetare. 

 

Kommande event och teman

11 februari - Öka medlemsantalet genom att jobba mindre men smartare?
Är det möjligt? Det får vi ta reda på. Vi pratar hur vi kan öka resultatet genom bättre samarbete. 

11 mars - Dropbox, smartare dokumenthantering för styrelsen
Vi går igenom hur man kommer igång med Dropbox för er i föreningarna och presenterar Företagarnas kostnadsfria lösning för er. 

8 april - Ny styrelse - så får vi hela teamet att jobba bra ihop

12 maj - Bli trygg i opinionsarbetet
En crash course i påverkansarbete och hur du förmedlar politiska budskap. 

10 juni - Vi får se! 

(Temana är preliminära, om det finns behov av att ta upp ett aktuellt tema så ändrar vi i programmet)

 

Tipsa oss!

Har du förslag eller önskemål på teman, hör av dig till forening@foretagarna.se