headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

LIVE: Krascha som företagare och vägen tillbaka

30 sep 2020, 12:00-12:45
Att driva eget är kanske det roligaste och bästa jobbet, en livsstil för många. Men tempot och kraven kan också slita på företagaren. Hur får man en sund kombination?

Fyra av tio svenskar har någon gång lidit av – eller känner någon som drabbats av – stressrelaterade tillstånd som ångest, oro, depressioner eller utbrändhet.

Att drabbas av stressrelaterad utmattning innebär ett lidande och det kan vara svårt att komma tillbaka till full kapacitet igen. Men det finns knep för att förebygga ohälsa och tecken att vara uppmärksam på.

Gäster:

Komikern och företagaren Babben Larsson berättar om sina erfarenheter.

Kristina Ström Olsson, hälsostrateg och välfärdsanalytiker på Länsförsäkringar, berättar mer om hur du kan hantera stress och hur du kan uppnå en bättre balans i arbetslivet.

Emanuel Nilsson berättar om sin utbrändhet och vägen tillbaka.

Programledare är Günther Mårder, vd Företagarna.

Ställ dina frågor!

Programmen bygger på tittarnas medverkan. Du kan mejla frågor eller förslag på ämnen till live@foretagarna.se redan nu eller ställ dina frågor under sändningen i kommentarsfältet på Facebook.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap