headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Branschförbundmöte: Trygghetssituationen för Sveriges företagare

12 maj 2020
Plats: Företagarna, Rådmansgatan 40
Deltar gör bl.a. inrikesminister Mikael Damberg. Dessutom panelsamtal med berörda myndigheter och experter och uppdatering om vad som är på gång hos er och hos oss.

Vi hoppas fortfarande på ett fysiskt branschförbundsmöte på Rådmansgatan 40. Däremot är datumet och tiden ändrad till den 12 maj kl 10.00-14.00. Skälet till det är att vi får besök av Mikael Damberg som kommer att prata på temat brottslighet och trygghet för Sveriges företagare. Om mötet hålls digitalt kommer mötet att bli kortare, vi kommer dock fortfarande att inleda mötet med Mikael Damberg.

Maila din anmälan till oss på branschforbunden@foretagarna.se.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap