headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Webbinarium: Presentation av Småföretagsbarometern 2020

Välkommen att närvara vid ett digitalt seminarium när Småföretagsbarometern 2020 presenteras den 10 juni.

På grund av rådande omständigheter har vi inte ett vanligt seminarium utan arrangerar ett webbsänt rapportsläpp i år.  Du kommer att kunna se det på den här sidan. Du som anmäler dig kommer strax före seminariet att få en länk skickad med mer information om hur du tar del av seminariet, som sänds via Youtube. 

Mejla in din fråga till seminariet på live@foretagarna.se

Företagarna ger en dyster prognos för framtiden – hur kan vi vända trenden?

Välkommen att lyssna på en presentation av hur Sveriges småföretagare uppfattar de ekonomiska möjligheterna och hindren med att driva företag och deras förväntningar inför det kommande året.

Sedan 1990 har småföretagare skapat 4 av 5 jobb och de bidrar i genomsnitt med 32 procent av kommunernas skatteintäkter. Hur det går för småföretagen är därför betydelsefullt för den svenska välfärden. 

Just i år befinner sig Sveriges småföretagare i ett extremt läge och många är mycket pessimistiska inför den närmaste framtiden. Men det finns också exempel på företag som fått ett uppsving, så allt är inte nattsvart.

Medverkande i seminariet

Utgångspunkten för seminariet är konjunkturundersökning Småföretagsbarometern 2020, som tas fram på uppdrag av Företagarna, Sparbankernas Riksförbund och Swedbank.

Företagarnas vd Günther Mårder, Sparbankernas Riksförbunds vd Ewa Andersen och Marika Corell, företagschef på Swedbank inleder seminariet.

Del 1.jpg

Rapporten presenteras av Jörgen Kennemar, nationalekonom på Swedbank och Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna.

nr 2.jpg

Presentationen följs av att företagare i olika branscher ger sin syn på företagande och de utmaningar de står inför. Riksdagsledamöterna Lars Hjälmered(M), Helena Lindahl (C), Mathias Tegnér (S) och Camilla Brodin (KD) svarar på företagarnas frågor och hur de från politiskt håll kan bidra till en fortsatt utveckling av svenskt företagande.

Del 3.jpg

Seminariet moderaras av Josefine Uppling, chef Public Affairs på Swedbank.

Om Småföretagsbaromtern

Småföretagsbarometern är en konjunkturenkät som redovisar hur Sveriges småföretag uppfattar det ekonomiska läget och vilka förväntningar de har på den närmaste framtiden. Sedan 1990 har småföretag skapat 4 av 5 jobb och de bidrar i genomsnitt med 32 procent av kommunernas skatteintäkter. Hur det går för småföretagen är därför av stor betydelse för den svenska välfärden.

barren-loggor.jpg

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap