podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

EU-valsdebatt om företagsklimatet

6 maj 2019, 12:00-13:00
Plats: Gasklockorna i Gävle, Atlasgatan 3, Gävle.
Vad vill partierna göra i EU för att förbättra företagens villkor?

Den 6 maj samlar vi partiernas ledande kandidater till Europaparlamentet för en EU-valdebatt. Du kan följa debatten från Gasklockorna i Gävle på foretagarna.se.

Passa på att få reda på hur våra EU-kandidater vill förbättra företagsklimatet i EU.

Deltagare i debatten

Ana Rubin (V)
Bodil Valero (MP)
Charlie Weimers (SD)
Fredrick Federley (C)
Heléne Fritzon (S)
Karin Karlsbro (L)
Sara Skyttedal (KD)
Tomas Tobé (M)

Debatten modereras av Eva Cooper, Företagarnas regionchef i Gävleborg och Lotta Petterson, regionchef Gävle i Svenskt Näringsliv.

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.