headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare

Företagarfrukost "Nätverket Lekeberg 11 december

11 dec 2019, 07:15-08:45
Plats: Lannalodge, Lanna

Datum: 11 december 2019

Tid: kl. 07:15 - 08:30

Plats: Lannalodge, Lanna

Frukostvärd: Lekebergs Sparbank

Sveriges mest jagande kvinna - Ulrika Karlsson-Arne Natur, djur och jakt är Ulrikas passion. Före detta SVT-producenten, som nu arbetar med reklam/kommunikation och inspirerar via sociala medier som  @swedishvenatrix. Hon vann tävlingen Extreme Huntress 2019 i USA och har under året jagat i Zimbabwe, Sydafrika och Azerbajdzjan. Ulrika älskar  utmaningar. Kom och hör hennes historia och bli inspirerad!


Tänk säkert - gör smarta saker säkra IT-relaterad brottslighet var den brottslighet som ökade mest under 2018. Polis Pär Nylén berättar om kampanjen för informationssäkerhet som polisen driver tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.
 
Nytt från kommunen Wendla Thorstensson, kommunstyrelsens ordförande, informerar om vad som är på gång i kommunen.


Välkomna till en inspirerande företagarfrukost!


O.S.A. senast 9 december till ulrika.hult@lekebergssparbank.se 


Kom ihåg att ta med visitkort till nya affärskontakter!

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap