headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Presentation: Så är temperaturen hos Norrbottens småföretagare

Vi gör varje år, tillsammans med Swedbank och Sparbankerna, en stor undersökning om hur företagsklimatet är för småföretagare och var ni just nu anser att det finns störst möjligheter och mest problem för att starta, driva och utveckla företag. Den 13 juni offentliggörs årets rapport!
Årets rapport presenteras på Swedbank i Luleå.  Medverkar gör Jenny Frank, projektledare och regionsamordnare Företagarna Norrbotten, Jenny Stadin Chef Private Banking Swedbank och Annika Sandberg, företagschef Sparbanken Nord. 

Anmäl dig till jenny.frank@foretagarna.se 

Småföretagsbarometern är Sveriges största och äldsta konjunkturundersökning som redovisar hur Sveriges småföretag på riks- och länsnivå uppfattar konjunkturen, tillväxtförutsättningarna och deras förväntningar om den närmaste framtiden. Därmed är det företagarnas egna uppfattningar om konjunkturläget som kommer till uttryck i redovisade index för konjunkturen. Småföretagsbarometern, som genomförts sedan 1985, omfattar 4 000 företag inom det privata näringslivet med 1–49 anställda. Småföretagsbarometern produceras en gång om året i samverkan mellan Företagarna, Sparbankernas Riksförbund och Swedbank.

barren_2018_kalenderbild.jpg

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap