headphones newspaper video-player
LIVE på fredag - allt om Brexit för företagare

Kallelse till årsmöte för Företagarna Norra Västmanland

Välkommen till Företagarna Norra Västmanlands digitala årsmöte. Mingla med andra medlemmar och träffa din styrelse.

Dag: 2021-02-23
Tid: 18:00
Plats: TEAMS

Anmälan

Anmälningstiden har gått ut. Kontakta susanna.berger@foretagarna.se, vid frågor. Alla medlemmar i föreningen har en röst. 

Motioner

Som medlem har du rätt att väcka motioner till årsmötet. De mejlas till nv@foretagarna.se. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

Handlingar laddas upp efter hand 

Varmt välkommen!