podcast news play företagaren I media förmån faq

Kallelse till årsmöte för Företagarna Växjö, Tingsryd och Lessebo

22 feb 2022, 17:30
Plats: OBS! Ändrad plats till: Telekonsult, Systratorpsvägen 16, Växjö
Välkommen till årsmöte för Företagarna Växjö, Tingsryd och Lessebo. Utöva din demokratiska rättighet som medlem, var med och påverka!

Kom och mingla med andra medlemmar och ställ dina frågor till styrelsen. 

Dag: 2022-02-22

Tid: 17.30
Årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Plats: Telekonsult, Systratorpsvägen 16, Växjö eller via länk för dem som så önskar (skriv in det under övrig information när du anmäler dig, så skickar vi länk).

Alla medlemmar i föreningen har en röst. 

Motioner
Som medlem har du rätt att väcka motioner till årsmötet. De mejlas till Håkan Gunnarsson hakan@signumkompetens.se

Anmälan
I formuläret till höger (scrolla ner om du använder mobil) senast 17 februari.

Varmt välkommen!

Håkan Gunnarsson
Ordförande Företagarna Växjö, Tingsryd och Lessebo

   

Handlingar

 

Förslag till dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötesordförande och sekreterare
 3. Godkännande av röstlängd
 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 5. Fråga om årsmötet utlysts enligt stadgarna
 6. Godkännande av dagordning
 7. Presentation av styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Presentation av resultat- och balansräkning
 9. Presentation av revisorernas berättelse
 10. Beslut om resultat- och balansräkning samt uppkommet resultat
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 12. Behandling av och beslut om motioner från medlemmar
 13. Behandling av och beslut om styrelsens ärenden
 14. Presentation av styrelsens verksamhetsplan och kongressens beslut om medlemsavgift
 15. Beslut om eventuellt arvode till styrelsen enligt de riktlinjer som beslutats av kongressen
 16. Val av styrelsens ordförande och eventuellt vice ordförande
 17. Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter och beslut om deras mandattid
 18. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter
 19. Val av en eller två revisorer och minst en revisorssuppleant för ett år. Det ska framgå avprotokollet om revisorerna är förtroendevalda revisorer/lekmän eller auktoriserade
 20. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen och beslut om deras mandattid
 21. Val av valberedning och sammankallande i valberedningen
 22. Val av ombud och ersättare till Företagarnas kongress 19-20 maj
 23. Val av ombud och ersättare till stämma i det regionala servicebolaget alternativt till Företagarna Föreningsbolag AB
 24. Annat ärende som ankommer på årsmötet
 25. Årsmötets avslutande
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.