podcast news play företagaren I media förmån

Försäkringskassan bjuder in till information om sjuk- och rehabiliteringsprocessen

19 okt 2021, 13:00-14:30
Plats: Digitalt, via Skype
Försäkringskassan i Småland sydost (Kalmar och Kronobergs län) bjuder in till information via Skype om sjuk- och rehabiliteringsprocessen.

Försäkringskassan har ansvar för att samordna rehabiliteringsinsatser för den som är sjukskriven. Det innebär att Försäkringskassan ska samverka med arbetsgivare, hälso- och sjukvården och andra aktörer som berörs av rehabilitering för den sjukskrivna. Samverkan syftar till goda förutsättningar för en hållbar återgång i arbete.

Arbetar du som chef eller med personalfrågor?

Ta då chansen att delta vid detta informationstillfällen för att få en ökad förståelse och kunskap om Försäkringskassans uppdrag och hur detta påverkar arbetsgivarens roll i rehabiliteringsprocessen.

Anmälan: Anmäl ert deltagande till Susanne Jonsson via mail till susanne.a.jonsson@forsakringskassan.se senast 8 oktober 2021.

Vid frågor kontakta Susanne Jonsson via mail eller på tel: 010-118 45 94

Välkomna!

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.