headphones newspaper video-player

Lunchwebbinarium: EXTERN ORDFÖRANDE – VARFÖR OCH HUR?

23 feb 2021, 12:20-13:30
Plats: Digitalt
Vill du få inspiration och kunskap om styrelserekrytering? T ex om du som ägare överväger att ta in extern styrelseledamot? Här är ett tips från Styrelseakademien Sydost!

Lunchwebbinarium 23/2: EXTERN ORDFÖRANDE – VARFÖR OCH HUR?

Våra styrelserekryterare Nils-Erik Persson och Linda Petersson beskriver hur StyrelseAkademien Sydost verkar för att hjälpa bolag att hitta extern värdefull kompetens.

Ni får också höra Andreas Sveningsson, delägare Bäckegårds List AB (företag inom träförädling och brandsäkrade träprodukter) i Burseryd, om varför man vände sig till oss 2020 och erfarenheterna av detta. Fredrik Asplund från Växjö – som blev den kandidat som fick ordförandeuppdraget – berättar om varför han sökte och om rekryteringsprocessen ur sitt perspektiv.

Välkommen med din anmälan!

http://kalender.styrelseakademien.se/EventManagement/EventRegistration.aspx?id=6fef447c-b742-eb11-8749-0050568d2e4c