headphones newspaper video-player
LIVE på fredag - allt om Brexit för företagare

Kallelse till årsmöte för Företagarna GNOSJÖREGIONEN

4 mar 2021, 13:00
Plats: Digitalt
Välkommen till årsmöte för Företagarna Gnosjöregionen.

Dag: 2021-03-04

Tid: 13:00

Plats: Digitalt 

Anmälan: Anmäl dig i formuläret, senast den 1 mars. 
Inloggingsuppgifter skickas ut innan tillfället äger rum,

Alla medlemmar i föreningen har en röst. 

Motioner
Som medlem har du rätt att väcka motioner till årsmötet. De mejlas till ulf@delour.se (Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet)

Varmt välkommen!

Ulf Lorentzson
Ordförande Företagarna GNOSJÖREGIONEN

   

Handlingar