headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Workshop klimat och affärsutveckling

22 sep 2020, 09:00-12:00
Under Klimatveckan 2020 arrangerar CSR Småland tillsammans med Länsstyrelsen en workshop påtemat klimat och affärsutveckling.

Var med och utforma länets åtgärder för hållbar affärsutveckling i linje med Klimat- och
energistrategin.
Näringslivet har en betydelsefull roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Vi har ett ökat fokus i
länet på cirkulär ekonomi, lösningar för att hantera ett förändrat klimat och ökad spridning av
kunskap och erfarenheter som främjar hållbart och klimatsmart näringsliv.

Bidra på workshopen med ditt och ditt företags kunnande och engagemang för att stärka din
affärsidé men också bidra till ett klimatsmart plusenergilän.

Målgrupp: Små- och medelstora företag i Jönköpings län
Målsättning: Att konkret bidra till länets åtgärdsprogram så att det skapar affärsnytta för företag.
Tid: 22 september kl. 09:00 – 12:00, incheckning från kl. 08:30.
Plats: Digitalt via Zoom – länk och mer information skickas ut i god tid innan workshopen.
Anmäl ditt deltagande redan idag och säkra din plats.

Workshopen är kostnadsfri.

Programmet i korthet:
Kort introduktion till länets Klimat- och energistrategi sedan workshop i grupper.
Medverkar gör Annika Pers Gustafsson och Catarina Kristensson från Länsstyrelsen samt Anna
Carendi och Jenny Jakobsson från CSR Småland, som kommer att facilitera workshopen.
Ta del av Klimat- och energistrategin här.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap