headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Digital utveckling och framtidens ledarskap

Är du intresserad av hur teknikutveckling påverkar beteendeförändringar och vad det kan göra för din affär?

Vet du hur data kan skapa affärsvärde och nya affärsmodeller? Är du i behov av metoder för att kunna vara mer innovativ samtidigt som den dagliga verksamheten rullar på? Svarar du ja på någon av dessa frågor är du varmt välkommen att vara med oss under 4 dagar. Under dessa dagar förmedlar vi teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att framgångsrikt leda förändringsarbete med digital utveckling.

Om kursen:
Dagarna kommer ge dig en bred och grundläggande översikt över arbetet i digital utveckling inom affärs-, organisation- och processutveckling. Vi kommer utgå ifrån den normala arbetsprocessen där du som kursdeltagare lär dig om metoder och logik för att gå ifrån strategi till handling. Under våra fyra dagar tillsammans kommer vi även jobba med ett och samma case där vi utövar det teoretiska vi lärt oss praktiskt.

Du får verktyg att:

  • omvärldsbevaka
  • förstå hur teknikutveckling skapar beteendeförändringar som påverkar din affär
  • skapa nya strategier och scenarion med fokus på konkurrenskraftiga affärsmodeller
  • etablera arbetsmetoder för att driva innovation tillsammans med den dagliga verksamheten
  • förstå värdet av data och hur du skapar affärsvärde med hjälp av den
  • utveckla kultur, ledarskap och medarbetarskap för framtidens organisation
  • säkerställa fokus på integritet och datasäkerhet
  • undvika att halka efter och istället ta rejäla kliv och vara i framkant

PRELIMINÄRT PROGRAM SOM UPPDATERAS MED NYA FÖRELÄSARE LÖPANDE

Dag 1 – tisdag 3/9 Best Western John Bauer Hotell Jönköping: Fokus på hur du drar nytta av beteendeförändringar som teknikutvecklingen skapar. Fokus på hur du skapar värde för kunderna och andra intressenter i ett globalt uppkopplat samhälle. Uppstart case – vem är vår framtida kund som vi ska skapa värde för?

Dag 2 – Tisdag 1/10 plats meddelas senare men i Jönköpingsregionen: Fokus på utveckling av nya affärsmodeller där vi kombinerar den digitala och fysiska kundupplevelsen. Fokus på att förstå olika tekniska möjliggörare som tex ”Internet of Things (IoT), Artificiell intelligens (AI), Machine Learning och Automation. Fortsättning på case - hela kundresan och hur vi kan utveckla den

Dag 3 – Onsdag 2/10 plats meddelas senare men i Jönköpingsregionen: Fokus på vilken kultur, ledarskap och organisation det krävs för att attrahera intern och extern kompetens. Fortsättning på case - skapa enkla prototyper av olika idéer och förädla dem tillsammans

Dag 4 – Måndag 11/11 plats meddelas senare men i Jönköpingsregionen: Besök av verksamheter som både teoretiskt och praktiskt visar sin förändringsresa inom digital utveckling. Fortsättning och avslut på vårt case - pitcha idéerna och samskapa vidare med nya infallsvinklar.

67% av våra medlemmar som har deltagit föregående år tyckte utbildningen var MYCKET BRA och 33% att den var BRA och 78% säger att det är MYCKET TROLIGT att de rekommenderar andra att gå den och 22% säger att det är TROLIGT.

VILKA ÄR ANDPEOPLE?
Vi som håller i utbildningen heter ”Andpeople”. Vi är en strategisk och operativ partner med fokus att skapa potential och möjligheter i verksamheter baserat på beteendeförändringar från digitalisering och teknologiutveckling. Vårt team har lång erfarenhet av förändringsledning och affärsutveckling där teknik, kultur och ledarskap är nyckeln till framgång. Vi hjälper allt ifrån små företag till stora börsnoterade koncerner med internationell verksamhet. Vi stöttar även den offentliga sektorn och akademin i deras förändringsresa. Under dagarna kommer vi även ha med oss vår samverkanspartner Magnus Unemyr. Magnus är författare, föredragshållare, kursledare och konsult inom marketing automation och artificiell intelligens. Med lång erfarenhet av programmering och Internet of Things hjälper han företag att använda de senaste teknologierna för att förbättra kundupplevelsen och öka försäljningen. Vi kommer även ha olika externa föreläsare som delar och visar sina pågående förändringsresor inom relevanta områden.

PRAKTISK INFORMATION

VAR?
I Jönköpingsregionen

NÄR?
Fyra heldagar Tis 3/9, Tis-Ons 1-2/10 och Mån 11/11

HUR?
Anmälan till hello@andpeople.se
Pris 19.900 kr/person
Som deltagare får du Magnus böcker ”Internet of Things” och ”Datadriven marketing with artificial intelligence” i PDF format.

VILL DU VETA MER?
Ring Anne-lie 070-5844331

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap